II

-


-


-

gezin 1
gezin 2

Yke Fokkes GROEN
ged Het Meer (Friesland) ca 1735
vader: Fokke
moeder:

ber arbeider, timmerman
overl Oudeschoot 04.01.1815
tr 1 Oudeschoot 19.09.1762
Geesjen Egberts
geb Oudeschoot
vader: Egbert
moeder:

ber
overl Oudeschoot 1765
tr 2 Oudeschoot 18.11.1770
Trijntje Hendriks
BAKKER
geb Oldeholtpade
vader: Hendrik
moeder:

ber
overl voor 1811

 

Gezin GROEN - BAKKER

Een Register van Naamsaanneming uit 1811 te "Mairie Knijpe", fol. 42 (Fr) vermeld
dat Yke Fokkes de familienaam GROEN aanneemt.

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Hendrik Ykes GROEN
geb Oldeberkoop 15.11.1772
ber timmerman, sluiswachter
overl Schoterland 08.12.1828
aangiftedatum 10 december 1828, akte nr. 216
tr Tjalleberd 19.06.1796
Trouwregister Hervormde gemeente Terband-Tjalleberd-Luinjeberd-Gersloot, 1796 DTB nr: 40, 1772 - 1812
Nieske Klazes (Klaasses) de JONG
geb Heerenveen 1772
ber
overl Schoterland 14.09.1826
aangiftedatum 14 september 1826, akte nr. 186

gezin

III

b

Pythje Ykes GROEN
geb Oudeschoot 17.06.1775
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Geboorten Herv. gem. 1688-1746
ged
Oudeschoot 16.07.1775
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Doop Herv. gem. 1745-1811

ber
overl voor 1811?

 

III

c

Harmen Ykes GROEN
geb Oudeschoot 17.02.1778
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Geboorten Herv. gem. 1688-1746
ged Oudeschoot 19.04.1778
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Doop Herv. gem. 1745-1811

zijn handtekening op 14.01.1815 als zijnde getuige bij inschrijving van overlijden van een buurvrouw te De Knijpe, zij woonde in het huis nr 45 te Oudeschoot
ber timmerman, arbeider, kolonist
overl Veenhuizen (Norg) 27.01.1849
tr Schoterland 07.09.1811
akte nr. 31
Sjuttje Binnes (Sjoerdje Beerends (
Binnes)) de VRIES
ged
vader:
moeder:

overl na 27.01.1849

gezin

III

d

Anne Ykes GROEN
geb Oudeschoot 12.04.1781
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Geboorten Herv. gem. 1688-1746

ged Oudeschoot 06.05.1781
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Doop Herv. gem. 1745-1811

ber
overl voor 1811?

 

III

e

Jan Ykes GROEN
geb Oudeschoot 21.03.1784
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Geboorten Herv. gem. 1688-1746

ged Oudeschoot 27.06. 1784
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk,
Doop Herv. gem. 1745-1811

ber
overl voor 1811?

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Genealogie Groen
- Wazamar archief

bronnen:

- Dopen Friesland voor 1812

voor reacties
Walter Andreas Groen
of
Joop Groen