VII

4
5

Fokke Abram GROEN
geb Zwollerkerspel 12.5.1919
ber Werktuig- en bouwkundig tekenaar, opzichter,
Stedebouwkundig tekenaar, technisch hoofdambtenaar van
de prov Utrecht
overl Beek (Lmb) 15.07.1993
gecr Arnhem 19.07.1993
crematorium Moscova
tr Rotterdam 29.03.1944
gesch Rotterdam 25.02.1976
Adriana Jacoba STERK
geb Rotterdam 26.10.1916
ber correspondente Nederlands, Duits, Frans en Engels;
stenotypiste en collationeerster Nederlands en Duits, dichteres
overl Amersfoort 17.11.1994
begr Amersfoort 21.11.1994
Alg begrpl ”Rusthof”

gezin

1986

Geboorteakte Fokke Abram GROEN

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Zwolle (Zwollerkerspel) No 58
originele akte

Heden twaalf Mei negentienhonderd negentien, verscheen voor mij Ambtenaar van burgerlijken stand der gemeente ZWOLLERKERSPEL Andries Groen oud zevenentwintig jaren, onderwijzer wonende te Zwollerkerspel, die mij verklaarde, dat op twaalf Mei dezes jaars, des voomiddags ten half vier ure,in een huis ataande in de buurtschap Ittersum,in deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Maria Hendrika Feenstra, zonder beroep, wonende te Zwollerkerspel, aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Fokke Abram.
Gedaan in tegenwoordigheid van Karel Martinus van der Waarde, oud zeven en veertig jaren, evangelist, wonende te Zwolle en van Willem Scheeland oud vier en dertig jaren, gemeenteontvanger wonende te Zwolle.
Waarvan akte, die is voorgelezen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
 

Voor reacties