IV

32
33
--

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber zeilmaker
overl Hellevoetsluis 29.04.1879
tr 1 Vlissingen 29.10.1856
Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr 2 Hellevoetsluis 04.08.1871
Adriana Johanna Clasina van SAARLOOS
geb Dinteloord en Princeland 05.11.1838
aangiftedatum 5 november 1838 akte nr 71
“in het huis staande aan de Westzeide dezer dorpe Wijk B nr 29”

ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 03.06.1915
aangiftedatum Hellevoetsluis 4 juni 1915 akte nr 25

gezin 1
gezin 2

1868

Geboorteakte Andries Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis 1834 nr 83

In het jaar een duizend acht honderd vier en dertig, den Negentienden der maand September des voormiddags ten tien ure, is voor ons P.B. Kolij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente van Hellevoetsluis, verschenen Nicolaas Groen oud zes en dertig jaren Kommandeur der Zeilmakers wonende in het huis No 84 welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Eva Pieternella Vossevelt op den achttienden September des morgens ten negen ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Andries.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas van der Haak oud acht en twintig jaren Klerk ter Secretarie en van Johannis Marinus Kans oud negenentwintig jaren plaatselijke bode wonende beiden alhier.
Na gedane voorlezing hebben de declarant en de getuigen deze met ons onderteekend.

copy originele akte

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias

Voor reacties