V

16

17

Fokke Abram GROEN
geb Vlissingen 9.12.1862
ber Schrijver bij de Marine
overl Voorburg 23.10.1940
begr Hellevoetsluis 26.10.1940
tr Hellevoetsluis 9.7.1891
Johanna Petronella TERWIEL
geb Brielle 02.11.1859
ber huisvrouw
overl Voorburg 11.09.1937
begr Hellevoetsluis 14.09.1937

gezin

1926

Geboorteakte Fokke Abram Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen 1862 nr 354
originele akte

Heden den negenden van de maand December des jaars een duizend acht honderd twee en zestig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van Vlissingen, provincie Zeeland, Andries Groen, oud Achtentwintig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen dewelke mij heeft verklaard, dat op den Negenden van de maand December des jaars achttien honderd twee en zestig, des morgens te vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk H, nommer tweehonderdachtendertig, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Hendrika de la Houssaije, zonder beroep, wonende te Vlissingen zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaard te geven de voornamen van Fokke Abram welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Nicolaas Groen, oud vierenzestig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen, en van Coenraad Kries, oud zevenenveertig jaren, van beroep bewaarder bij de Marine, wonende te Vlissingen, als getuigen daartoe door den aangever gekozen. En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
 

Voor reacties