IV

f

Jan Adrianus GROEN
geb Hellevoetsluis 11.06.1829
ber kuiper, scheepstimmerman, werkman
overl Amsterdam 8.12.1887
tr Vlissingen 13.08.1851 
Maria KEIZER (KEIJZER)
geb Vlissingen 10.03.1829
, wijk G, nummer 37
aangiftedatum Vlissingen 20 maart 1829 akte nr 78
ber huisvrouw
overl Amsterdam 20.12.1912

aangiftedatum Amsterdam 21 december 1912 akte nr 7200

gezin

Geboorteakte Jan Adrianus Groen

bron:

Burgerlijken Stand (BS) Hellevoetsluis 1829 No 38

In het jaar een duizend achthonderd negen en twintig den twaalfden der maand junij, ten tien ure is voor ons P. E. Kolij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hellevoetsluis, verschenen Nicolaas Groen, oud dertig jaren, meester zeilmaker bij de marine, wonende in het huis No 84, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Eva Eva Pieternella Vosseveld binnen deze Gemeente op den elfden junij des morgens ten half elf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Jan Adrianus.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van
Andries Vosseveld, oud dertig jaren, zeilmaker bij de marine, en van Nicolaas van der Haak, oud twee en twintig jaren, klerk wonende beiden alhier.
Na gedane voorlezing hebben de declaranten en de getuigen deze met ons onderteekend.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
 

Voor reacties