1

64
e
--
--


--

Abraham GROEN
geb Hellevoetsluis 09.09.1825
ber huistimmerman 1e klasse
Nationale Militie
overl Amsterdam? na 1891
tr 1 Vlissingen 22.03.1848
akte nr 4
Janna MELSEN
geb Middelburg 13.08.1825
akte nr 323
ber huisvrouw
overl Vlissingen 20.12.1859
akte nr 349
tr 2 Vlissingen 08.05.1861
akte nr 23
Clara Clazina GUILLAUME
geb Vlissingen 24.08.1825
ber huisvrouw
overl Vlissingen 04.04.1863
aangiftedatum 7 april 1863 akte nr 86
get François Guillaume (vader), François Guillaume (broer)
tr 3 Nieuwer-Amstel 28.01.1886 akte nr 6
Naatje van JOOLEN
geb
Amsterdam 1838
vader: Jan van Joolen
moeder:
Catharina Dorothea Lingré
ber
overl

Naatje van Joolen weduwe van Theunis Honijk

gezin 1
gezin 2
gezin 3

Geboorteakte Abraham Groen

bron:

Burgerlijken Stand (BS) Hellevoetsluis 1825 No 61

In het jaar achttien honderd vijfentwintig den tienden van de maand september, des middags om twaalf uuren zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Hellevoetsluis District Brielle Provincie Zuid-Holland verschenen Nicolaas Groen, oud zeven en twintig jaren, Commandeur der zeilmakers bij de Marine, wonende in het huis No 84 op de Westzanddijk, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslagt, geboren den negende van de maand september dezes jaars achttien honderd vijf en twintig des middags om twaalf uuren, van hem declarant en van Eva Pieternella Vosseveld zijne huisvrouw en aan welk hij heeft verklaard de voornaam te geven van Abraham
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Arij Forman, oud vijf en dertig jaren, Klerk bij de Marine, wonende in het huis No 167 en Pieter Johannes van Pelt, oud een en dertig jaren, Bode van het Gemeente Bestuur, wonende in het huis No 160 beiden op de Oostkade.
En hebben de Vader en getuigen deze akte van geboorte na dan hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekenen.

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
 

Voor reacties