IV

b

Adriana GROEN
geb Hellevoetsluis 14.06.1819
overl Nieuwe Diep 16.01.1888
tr Vlissingen 29.07.1846
akte nr 48
Coenraad KRIES
geb Vlissingen 25.08.1815
ber bewaarder bij de Marine, zeilmaker
overl

 

Geboorteakte Adriana Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis 1819 nr
originele akte

In het jaar achttien honderd negentien, den vijftienden van de maand junij, des middags te twaalf uren, zijn voor ons officier van den Burgerlijken Staat van Hellevoetsluis, District Brielle, Provincie Zuid-Holland verschenen Nicolaas Groen oud twee en twintig jaren, zeilmaker bij de Marine, wonende in het huis No 84 op de Westzanddijk.
Welke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den veertienden van de maand junij dezes jaars achttien honderd negentien des morgens te zeven uren van hem declarant en
Eva Pieternella Vossevelt zijne huisvrouw.
En aan welke hij heeft verklaard de voornaam te geven van Adriana.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Leendert Mol, oud acht en veertig jaren, scheepstimmerman, wonende in het huis No 84 en Francois la Grange oud vijf en dertig jaren, sjouwer bij de Marine, wonende in het huis No 85, beide op de Westzanddijk.
En hebben de vader en de getuigen deze akte van geboorte na hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.


kopij originele akte

gebakte-64b.gif

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
 

Voor reacties