V

e

Bartholomeus Dijonisius (Bart) GROEN
geb Vlissingen 07.10.1866
ber matroos, zeilmaker
overl Nieuw Helvoet 02.09.1952
begr Hellevoetsluis 06.09.1952
tr Heenvliet 13.11.1891
akte nr 6
Jannetje KOEKENDORP
geb Heenvliet 18.05.1873
akte nr 29
ber huisvrouw
overl
Nieuw Helvoet 04.03.1955
begr Hellevoetsluis 07.03.1955

foto-32e
ca 1950

Zeilmaker

bronnen

Zeilmaker

Iemand die zeilen maakt als bedrijf.

"Zulke lieden, welker hoofdbedrijf het vervaardigen van allerlei soorten van zeilen voor de schippers is, heeten zeilmakers.
De zeilen, zegt de geschiedenis, zijn nagenoeg in het jaar 1300, voor J.C. geboorte, door den meer genoemden Griekschen kunstenaar Dedalus, uitgevonden. Zij werden gemaakt van eene zeer zware soort van linnen, bekend onder den naam zeildoek, terwijl men, om de sterkte te bevorderen, de naden, waar de verschillende banen aaneengezet worden, van touw voorziet. Men naait dezelve met zeer sterke en zware naalden, door middel van dun touw, bekend onder den naam van zeilgaren ineen.
Behalve zeilen maakt de zeilmaker ook nog zakken, en andere voorwerpen van sterke, geweven stoffen. Ook de zeilmaker is voor de scheepvaart onmisbaar en derhalve voor de maatschappij een nuttig en noodzakelijk lid."

 

Leerling, Zeilmaker

De Onder-Directeur der Marine
Hoofd van het vak van Uitrusting

De ondergeteekend verklaart dat Bartholomeus Dionijsius Groen van af 23 Juni 1879 als zeilmakersleerling aan s Rijkswerf is werkzaam geweest, dat hij steeds heeft gedragen als een oppassend en ijverig leerling, die in alle opzichten aanbeveling verdient.

Hellevoetsluis 2 Maart 1885
D.J. Meijs

 

Lichtmatroos,
Zeilmaker

De Kapitein van het Barkschip Cornelis

De ondergeteekend A. Poldervaart verklaard dat de ligtmatroos B. D. Groen bij hem heeft gediend aan boord van het Schip Cornelis op een reijs van 19 Maanden en zich in zijn betrekking goed heeft gedragen en tevens met het Zeil maken goed bekend, Zoo dat ik hem aan ieder gezagvoerder kan aan bevelen.

Amsterdam 9 October 1886
Kapt A. Poldervaart

32e-1

 

Bartholomeus Dijonisius Groen 1886

 


Fotograaf:
A.Kok
Wittenburgergracht 13, Amsterdam

 

Matroos,
Zeilmaker

De Gezagvoerder van het Barkschip Cornelis

De ondergeteekend Gezagvoerder van het Barkschip Cornelis getuigd hiernevens zijn tevredenheid voor den Persoon B.D. Groen hebbende vijftien maanden op bovengenoemd Schip in dienst geweest als Matroos en zich in alle opzichten bekwaam heefd doen kennen, alsmede aan goed gedrag en bekwaam in het zeilmaken.

Amsterdam 25 Mei 1888
J. Dohmeijer

Gezien voor legalisatie der handteekening van den gezagvoerder J. Dohmeijer.

Amsterdam den 28e Mei 1888
De Waterschout

 

Matroos,
Zeilmaker

CERTIFICATE OF DICHARGE

Van Rotterdam 17.10.1888 tot Antwerpen 18.01.1889 aan boord van de Galatua uit St. John.

Antwerpen 29 Januarij 1889

 

Zeilmaker

DIRECTIE DER MARINE
Bestuur van s Rijkswerf te Hellevoetsluis.

Benoemt met ingang van 1 juli 1922 tot Zeilmaker bij s Rijkswerf te Hellevoetsluis B. D. Groen op eene bezoldiging van F 40,59 per week, en stelt zijn pensioensgrondslag met ingang van 1 Juli 1922 vast op F 2111,-

Hellevoetsluis, den 1e Juli 1922.

 

Zeilmaker

KONINKLIJKE MARINE
s Rijkswerf te Hellevoetsluis.

Hellevoetsluis, den 16e Mei 1924

De Directeur van s Rijks werf te Hellevoetsluis brengt ter kennis van den Zeilmaker
Bartholomeus Dyonisius Groen bij genoemde werf, dat hij met ingang van den 15e Juni 1924 eervol uit s Rijks dienst is ontslagen, ter zake van verandering in de inrichting van het dienstvak.

De Directeur voornoemd,

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste Standen, Beroepen, Bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij.
- Ten dienste der Scholen. Uitgegeven te Groningen bij M. Smit 1843.

Voor reacties