VI

32
33
--

Andries GROEN
geb Hellevoetsluis 18.09.1834
ber commandeur der zeilmakers
overl Hellevoetsluis 29.04.1879
tr 1 Vlissingen 29.10.1856
Hendrika de la HOUSSAIJE
geb Vlissingen 29.10.1834
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis 11.05.1871
tr 2 Hellevoetsluis 04.08.1871
Adriana Johanna Clasina van SAARLOOS
geb Dinteloord en Princeland 05.11.1838
aangiftedatum 5 november 1838 akte nr 71
“in het huis staande aan de Westzeide dezer dorpe Wijk B nr 29”

ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 03.06.1915
aangiftedatum Hellevoetsluis 4 juni 1915 akte nr 25

gezin 1
gezin 2
Andries Groen
1867

Zeilmaker

bronnen

Zeilmaker

Iemand die zeilen maakt als bedrijf.

"Zulke lieden, welker hoofdbedrijf het vervaardigen van allerlei soorten van zeilen voor de schippers is, heeten zeilmakers.
De zeilen, zegt de geschiedenis, zijn nagenoeg in het jaar 1300, voor J.C. geboorte, door den meer genoemden Griekschen kunstenaar Dedalus, uitgevonden. Zij werden gemaakt van eene zeer zware soort van linnen, bekend onder den naam zeildoek, terwijl men, om de sterkte te bevorderen, de naden, waar de verschillende banen aaneengezet worden, van touw voorziet. Men naait dezelve met zeer sterke en zware naalden, door middel van dun touw, bekend onder den naam van zeilgaren ineen.
Behalve zeilen maakt de zeilmaker ook nog zakken, en andere voorwerpen van sterke, geweven stoffen. Ook de zeilmaker is voor de scheepvaart onmisbaar en derhalve voor de maatschappij een nuttig en noodzakelijk lid."

Baas der zeilmakers

Commandeur der Zeilmakers

Iemand met de functie van baas (hoogste in rang) van de zeilmakers en de zeilmakerij bij een Marinewerf.

 

Andries Groen had de functie van Commandeur der zeilmakers te Vlissingen (-- - 1867) bij Marinewerf en te Hellevoetsluis (1967-1879).

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
- Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste Standen, Beroepen, Bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij.
- Ten dienste der Scholen. Uitgegeven te Groningen bij M. Smit 1843.
 

VLISSINGEN

STAMBOEK VAN DE MARINEWERF VAN 'MINDER GEËMPLOYEERDEN EN WERKVOLK' 1815-1868

Id:

920

inventarisnr Marine:

1007

stamboeknummer:

82

achternaam:

Groen

voornaam:

Andries

geboorteplaats:

Hellevoetsluis

geboortedatum:

18/9/1834

provinciestreek:

Zuid Holland

nationaliteit:

Nederlander

afgeronde leeftijd bij indiensttreding:

11

indiensttredingsdatum:

1/1/1846

functie bij indiensttreding:

Leerling zeilmaker

afgeronde leeftijd bij uitdiensttreding:

33

uitdiensttredingsdatum:

1/8/1867

functie bij uitdiensttreding:

Commandeur

reden uitdiensttreding:

Overgeplaatst naar de directie te Hellevoetsluis

 

Voor reacties