Fokke Abram Groen

http://www.wazamar.org/gengroen/groen/images/foto-16-1928.jpg
Fokke Abram Groen in 1924

 

 

 

Naast schrijver bij de Marine was Fokke Abram Groen Ouderling (1899-1937) en President Kerkvoogd (1911-1937) van de Nederlands Hervormde Gemeente te Hellevoetsluis.
In die tijd werd hij ook wel "bovenvader"genoemd.
Tevens was hij van 1917 tot 1929 secretarislid van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland. 

Fokke heeft tijdens zijn functie als ouderling en kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Gemeente te Hellevoetsluis het kerkelijk archief geordend en geļnventariseerd.
In 1936 gaf Fokke een
boekje uit van twee lezingen door hem gehouden op 18 maart 1935 en 9 januari 1936 van het resultaat van zijn archiefonderzoek.

Uit het verleden en heden van de Ned. Herv. Gem. te Hellevoetsluis

Verkrijgbaar bij den Schrijver voor F 0.65 of meer
wat de kooper geven wil. Uitgegeven ten voordeele
der Kerkvoogdij.

http://www.wazamar.org/gengroen/groen/images/hervkerk-250j.jpg

http://www.wazamar.org/gengroen/groen/images/hervk-tit.jpg


-
Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties