III

 

gezin

Abram Willem van KERKWIJK
geb
Goes 21.10.1802
ged Goes 14.11.1802

vader: Bernardus Pieter van Kerkwijk
vader: Walrave van Kerkwijk
moeder: Matthica Rimmers

moeder:
Catharina Digna Ossewaarde
vader: Anthonie Ossewaarde
moeder: Elizabeth Geertruida de Crane

ber
overl
Ouddorp 05.12.1853
tr
Ouddorp 02.06.1826 akte nr 9
Bastiana Jacoba Helena GRINWIS
geb
Ouddorp 18.01.1805
ged Ouddorp 06.02.1805

vader: Jacob Johan Grinwis
moeder:
Jozina Swemer
ber Vrouwe van Ouddorp,
Oudeland, Oude-Nieuweland, West-Nieuweland en Ouden-Oostdijk
overl Ouddorp 25.02.1882

 

Gezin Van KERKWIJK – GRINWIS

Het gezin woonde te Ouddorp

Bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Bernardus Pieter van KERKWIJK
geb Ouddorp 1827
ber
burgemeester en secretaris van Ouddorp, Heer van Ouddorp
overl Ouddorp 1892
ongehuwd

 

IV

b

Jozina Johanna Baaltje van KERKWIJK
geb Ouddorp 1833
ber
overl
tr
Ouddorp 09.08.1858 akte nr 8
Cornelus Hubertus Carolus GRINWIS
geb
Haarlem 1831
vader: Pieter Thomas Grinwis
moeder:
Wilhelmina Jozina Hullink
ber
overl

 

IV

c

Pieter Thomas Willem van KERKWIJK
geb Ouddorp 1837
ber o
ntvanger der Registratie
overl
tr
Poortvliet 25.12.1862 akte nr 8
Helena Kornelia van STAPELE
geb
Tholen 1841
vader: Emmericus Carel van Stapele (ber ontvanger Griffier polders)
moeder:
Willemina Adriana Dane
ber
particuliere
overl

gezin

IV

d

Catharina Digna van KERKWIJK
geb
Ouddorp 14.04.1840
ber
Vrouwe van Ouddorp *
overl Bergen op Zoom
26.06.1915
begr
Bergen op Zoom (Halsteren) Begraafplaats van het psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust
tr
Ouddorp 19.10.1867 akte nr 11
Jan Eduard GALLAS
geb Brielle 26.02.1835 13:00 uur akte nr 43
ber handelsagent
overl
USA

 

- Genealogie van Geertruij Jacoba Gallas
-
Wazamar archief
-
Grinwis

bronnen:

- Zeeuwen gezocht
- Genlias

Ambachtsheer en -vrouwe van Ouddorp

Jan Thomasz Grinwis, 1682-1753, chirurgijn, schout van Ouddorp (1725-1752), gehuwd te Rotterdam in 1705 met Maria van Noortwijck, kocht op oktober 1724 voor Fl. 8.800,-- de Ambachten (polders) het Oudeland, het Oude Nieuwland, het West Nieuwland en de Oude Oostdijk en werd hij Ambachtsheer en zijn nageslacht hiermee ambachtsheren en –vrouwen van de heerlijkheid Ouddorp.

Het bezit van de heerlijkheid hield in het recht op de z.g. herenbank in de kerk te Ouddorp en het collsie recht, dat is het recht tot het vergeven van een predikantsplaats.
De heerlijkheid is tot 1936 in de familie gebleven. In dat jaar overleed de laatste Ambachtsvrouwe Wilhelmina Josina Grinwis, ongehuwd.
Door vererving werd
Bernardus Pieter van Kerkwijk, geboren in 1827, behalve burgemeester en secretaris van Ouddorp, na de dood van zijn moeder Bastiana Jacoba Helena Grinwis, in 1882 ook ambachtsheer van Ouddorp.
Omdat hij ongetrouwd bleef, ging bij zijn dood in 1892 de heerlijkheid over op een van zijn zusters, de in 1840 geboren Catharina Digna van Kerkwijk, die haar behield tot haar overlijden in 1915 te Bergen op Zoom. Zij trouwde met Jan Eduard Gallas en kreeg tenminste een dochter Adriana Francina Catharina Margaretha Gallas, die in 1901 in het huwelijk trad met Douwe Hendrik de Boer.

Zie ook: http://members.chello.nl/m.schaap11/stamboom/html/jan_thomasz_grinwis.html

http://www.vanzeeland.net/media/Wapengrinwisaangepast.jpg?PHPSESSID=2c331439b1410134583c8c2b704939fa

Wapenvoerder: Jan Thomasz GRINWIS

 

Wapenbeschrijving:

Schild: In blauw geplant riet, boven vergezeld van drie gouden sterren (1-2).
Helm: afgewende gouden traliehelm.
Helmteken: Een geopende blauwe poort met gouden puntdak, tussen een gouden vlucht.
Dekkleden: Blauw, gevoerd van goud.]

 

Bevolkingsregister 1900-1920, deel 45 Gesticht IV, Bergen op Zoom

BEV-CDvKerkwijk-1500.gif

http://www.markiezenhof.nl/ 

 

Voor reacties