II

 

gezin

Georg Christian HENCKEL
geb
vader:
moeder:

ber
overl
tr
Maria LULY
geb
ber
overl

 

Gezin HENCKEL GALLAS

Het gezin woonde te Veckerhagen, Kassel, Hessen in Duitsland

Bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Georg Wilhelm Lebrecht HENCKEL
geb Veckerhagen, Hessen (D) 16.03.1808
ber majoor der Artillerie bij het Oost Indisch Leger [na 1830 KNIL]
overl Wiesbaden, Hessen (D) 07.08.1879
tr Batavia, Java (NI) 28.10.1846
Jeannette Henriette GALLAS
geb Soerabaja, Java (NI) 10.03.1827
ber
overl s Gravenhage (NL) 29.12.1866

gezin

III

b

Johannes Christian Carl HENCKEL
geb Veckerhagen (Kassel), Hessen (D) 17.05.1816
ber majoor der Artillerie bij het Oost Indisch Leger [na 1830 KNIL]
overl Wiesbaden, Hessen (D) 20.07.1893
tr 1
Charlotte Lucia Wilhelmina van den HEUVELL
geb
vader:
moeder:

ber
overl

tr 2 Breda (NL) 10.07.1850 akte nr 51
Stephania Petronella Theodora GALLAS
geb Soerabaja, Java (NI) 17.02.1825
ber
overl Wiesbaden, Hessen (D) 27.04.1879

 

Do = Duitsland
NI = Nederlandsch Indi
NL = Nederland

KNIL = Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (1830-1949)

- Genealogie van Geertruij Jacoba Gallas
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias

Voor reacties