IV

518

519


---

gezin 1
gezin 2
Jan Eduard Gallas 1721-1794

wpschild-gallas-80

Jan Eduard GALLAS
ged
Brielle 23.05.1721
ber secretaris van Hellevoetsluis, schout en kerkmeester
overl Hellevoetsluis 00.04.1794
otr 1 Hellevoetsluis 15.02.1744
tr 1 Hellevoetsluis 05.03.1744
Johanna Adriana PIJL (PYLL)
geb Hellevoetsluis
vader:
moeder:

ber huisvrouw
overl voor 10.01.1758
tr 2 Hellevoetsluis 04.07.1759
Maria (
Marijtje) WITTEBOL
ged Maassluis
04.12.1732
vader: Claes Wittebol
moeder:
Simetje de Vogel
ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 20.04.1807

 

Gezin GALLAS - PIJL

Het gezin woonde te Hellevoetsluis

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

259

258

a

Geertruij Jacoba GALLAS
ged Hellevoetsluis 05.04.1744
ber huisvrouw
overl Hellevoetsluis
07.07.1801
otr Hellevoetsluis 12.02.1773
tr Hellevoetsluis
08.03.1773
Nicolaas van ES
ged
Brielle 14.09.1734
ber
overl Hellevoetsluis
07.03.1815

 

V

 

b

Petronella Helena GALLAS
ged Hellevoetsluis 02.10.1746
begr Hellevoetsluis 21.05.1748

 

V

 

c

Eduard GALLAS
ged Hellevoetsluis 16.08.1750
overl Hellevoetsluis 10.10.1750

 

V

 

d

Eduard GALLAS
ged Hellevoetsluis 25.02.1753
ber luitenant en schrijver op 's lands uitlegger ter recherche
, schout
overl
Hellevoetsluis 27.01.1786 verdronken
otr Hellevoetsluis 02.06.1775
tr Hellevoetsluis 21.06.1775
Maria HELM
ged Maassluis
16.04.1745
vader: Joris Helm
moeder:
Marijtje de Lange
ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 20.11.1827

gezin

wpschild-gallas-80

V

 

e

Pieternella GALLAS
ged Hellevoetsluis 02.10.1757
overl

tweeling van f

V

 

f

Adriana GALLAS
ged Hellevoetsluis 02.10.1757
overl

tweeling van e

- Genealogie van Geertruij Jacoba Gallas
- Wazamar archief

 

 

Datum:
10/01/1758

Notaris:
Gerrit Vlieland

Aard van de akte:
verbreking van zegel

Regest:
Compareert
Jan Eduward Gallas, secretaris van Hellevoetsluis. Hij vertoont zijn verzegeld testament, gemaakt met zijn overleden huisvrouw Johanna Adriana Pijl, met akte van superscriptie van het gerecht van Hellevoetsluis dd 14.03.1744, getekend door Simon Lening, schout, en Willem Muis en Teunis Jongejan schepenen en voorzien van het (nog gaaf aanwezige) zegel van Hellevoetsluis. De notaris opent dit testament dd maart 1744, dat blijkt een mutueel testament te zijn met seclusie van de weeskamer. Het testament toont vier lakzegels van de overleden vrouw (twee zwemmende zwanen), de akte van superscriptie nog twee gave zegels met een boom.

Trefwoorden:
heraldiek

Inventarisnummer:
1061

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
11/02/1758

Notaris:
Gerrit Vlieland

Aard van de akte:
voogdijstelling

Regest:
Jan Eduward Gallas, secretaris van Hellevoetsluis, stelt tot voogden over zijn minderjarig na te laten kinderen aan Jan de Vis, koopman te Vlissingen, Jacob Villerius, baljuw van Heenvliet, en Teunis Kapitein, schepen van Hellevoetsluis. Seclusie weesmeesters.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1061

Nummer van de akte:
 

 

Datum:
28/07/1759

Notaris:
Gerrit Vlieland

Aard van de akte:
augmentatie

Regest:
Compareert Jan Eduward Gallas, secretaris van Hellevoetsluis, weduwnaar van Johanna Adriana Pijl. In verband met zijn plannen weer te trouwen wil hij het moederlijk erfdeel van zijn beide kinderen Geertrui Jacoba Gallas en Eduard Gallas verhogen met f 500 ieder. Compareren mede Jacob Villerius en Teunis Kapitein, testamentaire voogden. Zij verklaren zich met deze verhoging akkoord.

Trefwoorden:
 

Inventarisnummer:
1061

Nummer van de akte:
 

 

bronnen:

- Doop-, Trouw- en Begraafboeken Hellevoetsluis DTB
- Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg

Voor reacties