259

518






519






---

gezin 1 ---- gezin 2
Jan-Eduard

Jan Eduard GALLAS
ged
Brielle 23.05.1721
ber secretaris van Hellevoetsluis, schout en kerkmeester
overl Hellevoetsluis 00.04.1794
otr 1 Hellevoetsluis 15.02.1744
tr 1 Hellevoetsluis 05.03.1744
Johanna Adriana PIJL (PYLL)
geb Hellevoetsluis
vader:
moeder:

ber huisvrouw
overl voor 10.01.1758
tr 2 Hellevoetsluis 04.07.1759
Maria (
Marijtje) WITTEBOL
ged Maassluis
04.12.1732
vader: Claes Wittebol
moeder:
Simetje de Vogel
ber huisvrouw
overl
Hellevoetsluis 20.04.1807

Beroep

Schout

gerechtelijk ambtenaar, hoofd van de politie.

Beroep

Kerkmeester

een beheerder van de kerkfinanciŽn.

 

Jan Eduard Gallas werd in 1759 Schout en Kerkmeester van de Hervormde Kerk te Hellevoetsluis. De kerkmeester was verantwoordelijk voor het financiŽle beleid ten aanzien van de kerk. Jan Eduard trad zeer eigenmachtig op en ook liepen zijn eigen en de kerkelijke financiŽn door elkaar. Hierdoor verarmde de kerk. De kerk, pastorie en kerkhof vervielen door geen financiŽn en daardoor geen onderhoud. De kerkelijke obligaties werden verpand. In die tijd waren Kerk en Staat nog niet gescheiden en liepen de kerkelijke en burgerlijke verantwoordelijkheden door elkaar heen. Ook de verhoudingen verslechterden. De Schout en Kerkmeester was waarschijnlijk administratief niet goed onderlegd en nam het niet zo nauw met zijn verantwoordelijkheid. Hij werkte de predikant Huygens op elk gebied tegen; men kan zelfs spreken van pesten. In 1776 zijn de diakenen de rekening aan het maken; plotseling komen de Schout en Schepenen in de vergadering en willen die rekening zien. In de notulen werd hiervan het volgende gezegd: "Hij commandeerde als een soeverein, hij, slechts een misselijke dorpsschout". In 1779 liet de Schout alle bijbels uit de kerk halen en in 1781 zorgde hij er voor dat er geen avonddiensten meer werden gehouden.
In 1794 overleed Jan Eduard Gallas. Na zijn dood bleek als gevolg van 'de Situatie soo van Dorpscassa als die van de Kerk' dat er voor beide geld geleend moest worden omdat er geen contanten meer waren. Het dorp en de kerk waren aanmerkelijke bedragen schuldig aan wijlen Jan Eduard. Voor de kerk was dit 900 gulden en voor het dorp nog meer. De nieuwe Schout Pieter Adriaan Steenwijk Gallas (sinds 1789) heeft op 19 april 1794, hiertoe gemachtigd door 'de Edele Achtbare Heeren Schout en Geregten' voor genoemd bedrag een obligatie Š 4% aan de erven Gallas verstrekt.

bronnen:

- Genealogie van Geertruij Jacoba Gallas

Literatuur:

- Museum 'Gesigt op 't Dok', blz 39
- 300 jaar kerk op De Hellevoetse Sluis 1686-1986, blz 5

Voor reacties