VI

24
25

gezin

ca 1900

Izak FUN
geb Den Bommel 8.11.1854
ber veldarbeider
overl Ooltgensplaat 14.10.1942
tr Ooltgensplaat 13.05.1883
Neeltje KREEFT
geb Ooltgensplaat 15.04.1861
ber huisvrouw
overl

 

Trouwakte Fun - Kreeft

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1883 no 12

In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den negentienden der maand mei zijn voor ons ondergeteekende Huibert van Rossenu Hendrikszoon Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OOLTGENSPLAAT, in het huis der gemeente, verschenen Izak Fun oud achtentwintig jaren, van beroep arbeider, geboren te den Bommel en wonende te Ooltgensplaat meerderjarige zoon van Cornelis Fun overleden en van Klara van den Doel zonder beroep wonende te Ooltgensplaat ter eene zijde.
En Neeltje Kreeft oud tweeentwintig jaren, van beroep dienstbode geboren te Ooltgensplaat en wonende te Ooltgensplaat, minderjarige dochter van Arend Kreeft en Adriana Troost arbeidslieden wonende te Ooltgensplaat ter andere zijde, die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan, daartoe ons terhand stellende hunne geboorteacten, acte van overlijden van de vader van den bruidegom en zijnde de beide afkondigingen alhier zonder stuiting geschied.
En heeft de moeder van den bruidegom en de ouders der bruid hierbij tegenwoordig ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Dientengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken-stand op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander aan nemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken-staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Izak Fun en Neeltje Kreeft bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Kornelis van Reij oud negenenzeventig jaren arbeider, Johannes van Putten oud eenenzestig jaren arbeider, Adam Lammers oud zevenenvijftig jaren schoenmaker en Willem Westerman oud achtentwintig jaren timmerman allen te Ooltgensplaat woonachtig. En is deze na voor lezing door bruidegom en bruid alsmede van de bruidegom de getuigen en ons ambtenaar geteekend verklarende de ouders der bruid niet te kunnen schrijven of hun naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

 

- Genealogie van Willem Fun
-
Wazamar archief

Bronnen:

- Genlias

Voor reacties