VI

24
25

Izak FUN
geb Den Bommel 8.11.1854
ber veldarbeider
overl Ooltgensplaat 14.10.1942
tr Ooltgensplaat 13.05.1883
Neeltje KREEFT
geb Ooltgensplaat 15.04.1861
ber
overl

gezin

ca 1900

Overlijdensakte Izak Fun

bronnen: Burgerlijke Stand Ooltgensplaat 1942 nr 24

Op veertien October negentienhonder twee en veertig, des voormiddags acht uur, is in de gemeente Ooltgensplaat overleden Fun, Izak, zonder beroep, oud zeven en tachtig jaren, te Den Bommel geboren en wonende te Ooltgensplaat, zoon van: Fun, Cornelis, en van: van den Doel, Klara, beiden overleden, weduwnaar van: Kreeft, Neeltje.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Braber, Adriaan, van beroep landbouwer, oud zestig jaar, wonende te Ooltgensplaat, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. Deze akte is door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ooltgensplaat, opgemaakt en voorgelezen op veertien October negentienhonderd twee en veertig.

copy originele akte- Genealogie van Willem Fun
-
Wazamar archief

Bronnen:

- Genlias

Voor reacties