VI

24
25

Izak FUN
geb Den Bommel 8.11.1854
ber veldarbeider
overl Ooltgensplaat 14.10.1942
tr Ooltgensplaat 13.05.1883
Neeltje KREEFT
geb Ooltgensplaat 15.04.1861
overl

gezin

ca 1900

Geboorteakte Izak Fun

bron:

Burgerlijke Stand Oostflakke 1854 nr 40

Akte van geboorte van Izak Fun
In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den negenden dag der maand November is voor ons ondergeteekende Helenus Wilhelmus Croes, Burgemeester en Ambtenaar van den burgerlijken-stand der gemeente D E N B O M M E L, Provincie Zuidholland verschenen: Cornelis Fun oud eenendertig jaren, van beroep Arbeider wonende te Den Bommel dewelke ons heeft verklaard dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op den achtsten dag der maand November duizend acht honderd vier en vijftig, om een ure des nachts in het huis nummero honderddrieenvijftig staande binnen deze gemeente, uit Klara van den Doel van beroep Arbeidster wonende te den Bommel, zijne huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Izak.
Van welk e verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arij van der Mast oud tweeenvijftig jaren, ven beroep Arbeider en van Arij Romeijn oud negenenveertig jaren, van beroep Arbeider beiden wonende in deze gemeente, en is deze akte, na voorlezing onderteekend door ons den comparant en de getuigen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Willem Fun
-
Wazamar archief

Bronnen:

- Genlias

Voor reacties