3

12

13

Willem FUN
geb Ooltgensplaat 02.02.1890
ber kantoorbediende
overl 's-Hertogenbosch 21.10.1964
begr Vlijmen 24.10.1964
tr Ooltgensplaat 28.01.1922
Johanna HOTTING
geb Ooltgensplaat 16.12.1899
overl Doorwerth 11.12.1968
huize “De Branding”, Kabeljouwallee 35
begr
Oosterbeek 14.12.1968,
Nieuwe algemene begraafplaats (noord)

gezin

1948

Beroep

Kantoorbediende

Iemand die in een kamer (kantoor) waar zaken worden behandeld, correspondentie en boekhouding wordt gedaan, administratief werk verricht.

 Een kijkje in het kantoor van de N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v.h. A. Hobbel te Ooltgensplaat.
Geheel rechts Willem Fun


1949


1949

Personalia
De Heer W. Fun kwam in 1909 in dienst en is één van onze gewaardeerde medewerkers. Nadat hij vrijwel alle afdelingen in ons bedrijf heeft doorlopen is hij tegenwoordig werkzaam in de administratie.
H.M. de Koningin heeft, eveneens tot onze grote voldoening, aanleiding gevonden hem voor deze 40 jaren trouwe dienst te belonen met de Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in BRONS.

 

- Genealogie van Willem Fun
-
Wazamar archief

Bronnen:

- Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zaadteelt [1845 - 1945], 50-jarig bestaan van de Zaadhandel, alsmede van het 50-jarig jubileum van de Heer C.W. Hobbel Az. [1899 - 1949]
uitg: N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v.h. A. Hobbel - Ooltgensplaat
druk: Pas & Co., Middelharnis

Voor reacties