Register van Naamsaanneming

18.08.1811 Bij keizerlijk decreet (Napoleon) werd een ieder in Nederland die nog geen geslachtsnaam had bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen. Velen namen dit niet ernstig met als gevolg geslachtsnamen die hun nageslacht in grote verlegenheid hebben gebracht. Anderen gaven er geen gehoor aan.

Het Register van Naamsaanneming van 1812 te Koudum in Friesland vermeld dat
Douwe Wiebes de familienaam VEENSTRA aanneemt.

bronnen: "Mairie Koudum", fol. 138

Voor ons Adjunct Maire der Gemeente van Koudum, Canton Hindelopen Arrondissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Douwe Wiebes wonende te Oudega heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt de naam van Veenstra voor famille naam
Dat hij heeft het volgende getal zonen en dochters te weten
Wiebe oud 19 jaren, Yke oud 16 jaren, Botte oud 14 jaren, Anne oud 7 jaren, Marten oud 1 jaar, Antje oud 21 jaren, Doike oud 12 jaren, Anskjen oud 9 jaren en Marijke oud 4 jaren, allen wonende te Oudega en heeft deze comparant verklaard niet te kunnen lezen en en hebben wij deze alleen getekend den 17 Januarij 1812.
Filke Wouters.

namreg-Frl-Veenstra-1811-700 

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties