Notarile archieven

Uit dergelijke akten haalt men veel informatie over een familie. Zoals de juiste voor en achternamen. De beroepen en welke gebeurtenissen met welke relaties.

 

jaar

plaats

notaris

akte

1829

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007005 repertoire nr. 131 d.d. 28 december 1829

Verpachting

Eigenaren der Gaasterlandse als verpachter

- Hantje Jans Visser, visser te Balk als pachter en borg

- Jan Harmens Vogelzang, visser te Laaxum als pachter

- Ruurd Klazes Visser, visser te Balk als pachter en borg

- Willem Pieters Albada, visser te Nijemirdum als pachter

- Atze Willems van der Zee, visser te Sloten als pachter en borg

- Taeke Sierds Visserman, visser te Heeg als pachter en borg

- Geert Jogchums Roodklif, visser te Bakhuizen als pachter

- Bauke Hendriks de Vries, visser te Oudemirdum als pachter en borg

- Evert Berends de Vries, visser te Oudemirdum als pachter

- Tjeerd Haytjes Haytjema, visser te Balk als pachter en borg

- Hinne Aukes Visser, visser te Balk als pachter en borg

- Haytje Tjeerds Haytjema, visser te Balk als pachter en borg

- Lieuwe Wigles Visser, visser te Bakhuizen als pachter en borg

- Sytze Wigles Visser, visser te Laaxum als borg

- Uilke Itjens ten Brink, boer te Wijckel als borg

- Stoffel Stoffels Stoffelsma, boer te Nijemirdum als borg

- Freerk Willems Beuckens, boer te Oudemirdum als borg

- Sieger Jelles Falkena, boer te Mirns als borg

- Sjouke Frankes Coldeweyer, boer te Mirns als borg

- Wiebe Douwes Feenstra, boer te Oudemirdum als borg

- Sybolt Ykes de Jong, boer te Mirns als borg

- Lammert Johannes de Jong, boer te Mirns als borg

- Leffert Reins Reinsma, boer te Oudemirdum als borg

- Yke Wigles Visser, visser te Bakhuizen als borg

 

jaar

plaats

notaris

Akte

1830

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007005 repertoire nr. 25 d.d. 1 april 1830;
nr. 86 d.d. 25 augustus 1830

Inventaris

- Wiebe Douwes Feenstra, weduwnaar van Grietje Robijns de Jong, boer te Oudemirdum als vader van en voogd over vijf minderjarige kinderen

- Meinse Robijns de Jong, boer te Harich als toeziend voogd

 

jaar

plaats

notaris

akte

1833

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007006 repertoire nr. 47 d.d. 24 juni 1833

Verkoping

Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 497

- Grietje Johannes Polder te Laaksum als verkoper

- Jurjen Everts de Koe, onderwijzer te Oudemirdum als verkoper

- Wiebe Douwes Feenstra, huisman te Oudemirdum als koper

- Auke Nannes de Vries, koopman te Mirns en Bakhuizen als koper

- Lammert Aukes Coldeweyer, werkman te Oudemirdum als koper

- Rintje Klazes Tromp, huisman te Oudemirdum als koper

 

jaar

plaats

notaris

akte

1836

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007008 repertoire nr.6 d.d.29 januari 1836

Dading

- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs

- Wiebe Douwes Feenstra, huisman te Oudemirdum

 

jaar

plaats

notaris

akte

1836

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007008 repertoire nr. 56 d.d. 30 juni 1836

Verkoping

Betreft de verkoop van rogge, opbrengst fl. 552

- Wiebe Douwes Feenstra, werkman te Oudemirdum als verkoper

- Rintje Klazes Tromp, huisman te Oudemirdum als koper

- Titte Abes Boersma, huisman te Oudemirdum als koper

- Douwe Pieters Douma, huisman te Oudemirdum als koper

- Wiebe Douwes Feenstra, werkman te Oudemirdum als koper

- Auke Nannes de Vries, huisman te Mirns en Bakhuizen als koper

- Jogchum Hylkes Schots, kastelein te Oudemirdum als koper

- Andries Halbes van der Heide, huisman te Oudemirdum als koper

- Titte Freerks Beuckens, boerenknecht te Oudemirdum als koper

- Evert Berends de Vries, huisman te Oudemirdum als koper

- Kerst Gerbens de Jong, huisman te Oudemirdum als borg

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties