NotariŽle archieven

Uit dergelijke akten haalt men veel informatie over een familie. Zoals de juiste voor en achternamen. De beroepen en welke gebeurtenissen met welke relaties.

 

jaar

plaats

notaris

akte

1816

Balk

M. Westendorp

Inv. nr. 007001 repertoire nr. 136 d.d. 6 november 1816

Akte van ruiling

Betreft de ruiling van land te Oudega en Nijega

- Jelle Meynes, ontvanger der belastingen te Balk

- Douwe Wybes Feenstra te Oudega

 

jaar

plaats

notaris

akte

1828

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007004 repertoire nr. 22 d.d. 3 maart 1828

Kwitantie

- Douwe Wybes Feenstra, gehuwd met Trijntje Ykes, landbouwer te Tjerkgaast

- Jolle Meinesz, landbouwer te Oudega

- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk

 

jaar

plaats

notaris

akte

1856

Balk

G. Zandstra

Inv. nr. 007027 repertoire nr. 42 d.d. 17 juni 1856

Boedelbeschrijving

- Teeuwis Harmens de Jong, weduwnaar van Willemke Robijns de Jong te Wijckel als vruchtgebruiker

- Meinze Robijns de Jong te Harich

- Trijntje Robijns de Jong, gehuwd met Kerst Gerbens de Jong te Oudemirdum

- Hendrikje Robijns de Jong, gehuwd met Meinse Alles Bosma te Nijemirdum

- Douwe Wybes Feenstra te Oudemirdum

- Akke Wybes Feenstra, gehuwd met Andries Piebes Bosma te Sloten

- Trijntje Wybes Feenstra, gehuwd met Harmen Jans Urk te Lemmer

- Gerrit Jannes van Wijk, gehuwd met Martje Wybes Feenstra te Kollum

- Robijn Wybes Feenstra te Wijckel

 

jaar

plaats

notaris

akte

1857

Balk

G. Zandstra

Inv. nr. 007028 repertoire nr. 78 d.d. 22 augustus 1857

Decharge

- Martje Harmens de Jong, weduwe van Folkert Barteles Dijkstra te Sondel

- Age Oebeles Dijkstra te Leeuwarden

- Harmen Oebeles Dijkstra te Lemmer

- Bauke Aukes van der Veen, gehuwd met Doetje Oebeles Dijkstra te Lemmer

- Klaas Oebeles Dijkstra te Oosterzee

- Hendrik Wopkes de Vries, gehuwd met Bregtje Oebeles Dijkstra te Sondel

- Thee Bates Aukema te Wijckel

- Harmen Thees Hoogeterp te Balk

- Feike Thees Hoogeterp te Balk

- Gerrit Pieters Koopman, gehuwd met Bregtje Thees Hoogeterp te LoŽnga

- Teeuwis Harmens de Jong, in leven gehuwd met Willemke Robijns de Jong, beiden als erflater

- Meinse Robijns de Jong te Harich

- Kerst Gerbens de Jong, gehuwd met Trijntje Robijns de Jong te Oudemirdum

- Hendrikje Robijns de Jong, gehuwd met Meinse Alles Postma te Nijemirdum

- Douwe Wybes Feenstra te Oudemirdum

- Andries Piebes Bosma, gehuwd met Akke Wybes Feenstra te Sloten

- Harmen Jans Urk, gehuwd met Trijntje Wybes Feenstra te Lemmer

- Gerrit Jans van Wijk, gehuwd met Martje Wybes Feenstra te Kollum

- Robijn Wybes Feenstra te Wijckel

 

jaar

plaats

notaris

akte

1839

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007009 repertoire nr. 28 d.d. 26 april 1839

Royement, akte niet aanwezig

- Antje Douwes Feenstra, gehuwd met Hotze Popkes Steginga te Koudum

- Yke Douwes Feenstra, huisman te Oudega

- Jolle Meinesz, gehuwd met Dieuwke Douwes Feenstra, huisman en veenbaas te Oudega

- Wiebe Douwes Feenstra, timmerman te Oudemirdum

- Anskjen Douwes Feenstra, gehuwd met Willem Riemers de Vries te Gaast

- Botte Douwes Feenstra, huisman te Kortezwaag

- Anne Douwes Feenstra, huisman te Tjerkgaast

- Pieter Durks Durksma, huisman te Oudemirdum als voogd over Cornelis, Trijntje en Arend Meines Zeldenthuis

- Meine Arends Zeldenthuis, in leven gehuwd met Marijke Douwes Feenstra, erflaters

 

jaar

plaats

notaris

akte

1839

Balk

W. J. Hemsing

Inv. nr. 007009 repertoire nr. 29 d.d. 26 april 1839

Inventaris

- Douwe Wiebes Feenstra als erflater

- Antje Douwes Feenstra, gehuwd met Hotze Popkes Steginga te Koudum

- Yke Douwes Feenstra, huisman te Oudega

- Jolle Meinesz, gehuwd met Dieuwke Douwes Feenstra, huisman en veenbaas te Oudega

- Wiebe Douwes Feenstra, timmerman te Oudemirdum

- Anskjen Douwes Feenstra, gehuwd met Willem Riemers de Vries te Gaast

- Botte Douwes Feenstra, huisman te Kortezwaag

- Anne Douwes Feenstra, huisman te Tjerkgaast

- Pieter Durks Durksma, huisman te Harich als voogd over Cornelis, Trijntje en Arend Meines Zeldenthuis

- Meine Arends Zeldenthuis, in leven gehuwd met Marijke Douwes Feenstra, erflaters

- Arend Meines Zeldenthuis

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties