I

a

gezin

Anne Joukes WIERSMA
geb
Wonseradeel 14.06.1829
aangiftedatum 15 juni 1829 akte nr 127
vader: Jouke Annes Wiersma
moeder:
Duttje Wybrens Douwma
ber
overl
tr
Wonseradeel 16.07.1853 akte nr 79
Attje Halbes ALGERA (ALGRA)
geb
Wonseradeel 06.08.1829
aangiftedatum 7 augustus 1829 akte nr 155
vader: Halbe Baukes Algra
moeder:
Trijntje Keimpes Roedema
ber
overl
Leeuwarden 12.03.1908
aangiftedatum 13 maart 1908 akte nr 147Gezin WIERSMA ALGERA

Het gezin woonde te Wons, gemeente Wonseradeel

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

II

a

Halbe WIERSMA
geb
Wons 28.12.1854
aangiftedatum Wonseradeel 29 december 1854 blad nr 20 (suppl nr 1-20)
overl

 

II

b

Doetje (Doedtje) WIERSMA
geb
Wons 09.10.1856
aangiftedatum Wonseradeel 11 oktober 1856 blad nr 153
ber
overl
Leeuwarden 01.12.1926
aangiftedatum 3 december 1926 akte nr 541
ongehuwd

 

II

c

Trijntje WIERSMA
geb
Wons 29.12.1858
aangiftedatum Wonseradeel 30 december 1858 blad nr 148
ber
overl
Rauwerderhem 10.01.1922
aangiftedatum 11 januari 1922 akte nr 3
tr
Rauwerderhem 31.05.1888 akte nr 12
Klaas LANDSTRA
geb
Terzool 1854
vader: Gerke Gerbens Landstra
moeder:
Antje Klazes Rauwerda
ber
overl

 

II

d

Jeltje WIERSMA
geb Wons
12.06.1861
aangiftedatum Wonseradeel 13 juni 1861 akte nr 205
ber
overl Molkwerum 03.03.1944
tr Molkwerum 05.03.1896
akte nr 1
Wiebe Robijns FEENSTRA
geb Gaasterland 10.06.1857

aangiftedatum 10 juni 1857, blad nr. 36
ber foeragehandelaar, koopman
overl Molkwerum 09.08.1939
begr Molkwerum

 

II

e

Jouke WIERSMA
geb
Wons 06.04.1863
aangiftedatum Wonseradeel 8 april 1863, blad nr. 31
overl voor 00.04.1865

 

II

f

Jouke WIERSMA
geb
Wons 08.04.1865
aangiftedatum Wonseradeel 10 april 1865, blad nr. 37
ber
overl
Leeuwarden 03.02.1931
aangiftedatum 3 februari 1931 akte nr 94

 

II

g

Anna WIERSMA
geb
Wons 05.06.1868
aangiftedatum Wonseradeel 6 juni 1868, blad nr. 44
overl

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties