III

b


-

--


gezin 1
gezin 2
gezin 3

Rein Dirks QUARRÉ
geb Koudum 11.04.1829
aangiftedatum 13 april 1829, akte nr. 34
ber
overl op 5 september 1888
aangiftedatum 6 september 1888, akte nr. 58
tr 1 Hemelumer Oldeferd 25.05.1856
akte nr. 20
Murkje Jacobs van der VEER
geb Hemelumer Oldeferd 17.12.1834
vader: Jacob Jans van der Veer
moeder: Jantje Wabes Schaper

overl
tr 2 Hemelumer Olderferd 27.07.1862
akte nr. 25
Grietje Piers ZANDSTRA
geb
Wymbritseradeel 29.08.1827
aangiftedatum 30 augustus 1827, akte nr. 71
vader: Pier Taedes Zandstra
moeder:
Piertertje Durksen
ber
overl Ureterp 24.06.1865
tr 3
Tietjerksteradeel 30.06.1866 akte nr. 63
Gepke WIERSMA
geb
Tietjerksteradeel 29.08.1831
aangiftedatum 29 augustus 1831, akte nr. 125
vader: Ebe Liebbes Wiersma
moeder:
Maaike Sytses Sipkema
overl 07.12.1921, 80 jaar oud

 

Gezin QUARRÉ - ZANDSTRA

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Jeltje QUARRÉ
geb Koudum 11.11.1862
aangiftedatum 13 november 1862, akte nr. 137
overl 25.12.1958
tr Hemelumer Oldeferd 20.05.1897
Akte nr. 15
Jacob de VRIES
geb Kimswerd (Wonseradeel) 07.11.1869
aangiftedatum 8 november 1869, blad nr. 87
vader: Jan de Vries
moeder: Elske Dijkstra

ber
overl

 

IV

b

Symk QUARRÉ
geb Ureterp (Opsterland) 11.06.1865
aangiftedatum 12 juni 1865, akte nr. 171
ber dienstmeid te Wolkwerum
overl
tr Hemelumer Oldeferd 20.05.1897
akte nr. 18
Age Robijns FEENSTRA
geb Wyckel (Gaasterland) 21.01.1862
aangiftedatum 21 januari 1862, akte nr. 9
ber
overl Doniawerstal 29.04.1923
aangiftedatum 30 april 1923, akte nr. 24

 

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
- Quarré
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties