II

 

gezin

Dirk Reins QUARRÉ
geb
Koudum 1805
vader: Rein Jeremias Quarré
moeder: Trijntie Dirks

ber
arbeider
overl voor 1885
tr Hemelumer Olderferd
13.05.1824 akte nr 4
Symk Ellerts (Elderts) de BOER
geb 1806
vader: Ellert Sjouwes
moeder: Beitske Willems

ber
overl
Hemelumer Oldeferd 24.02.1885
aangiftedatum 24 februari 1885, akte nr. 10Gezin QUARRÉ – De BOER

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Eldert Dirks QUARRÉ
geb
Hemelumer Oldeferd 25.01.1825
aangiftedatum 25 januari 1825, blad nr. 12
ber
overl
tr
Rinkje Sjouwes van de VEER
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

III

b


-

--

Rein Dirks QUARRÉ
geb Koudum 11.04.1829
aangiftedatum 13 april 1829, akte nr. 34
ber
overl op 5 september 1888
aangiftedatum 6 september 1888, akte nr. 58
tr 1 Hemelumer Oldeferd 25.05.1856
akte nr. 20
Murkje Jacobs van der VEER
geb Hemelumer Oldeferd 17.12.1834
vader: Jacob Jans van der Veer
moeder: Jantje Wabes Schaper

overl voor 00.07.1862
tr 2 Hemelumer Olderferd 27.07.1862
akte nr. 25
Grietje Piers ZANDSTRA
geb
Wymbritseradeel 29.08.1827
aangiftedatum 30 augustus 1827, akte nr. 71
vader: Pier Taedes Zandstra
moeder:
Piertertje Durksen
ber
overl Ureterp 24.06.1865
tr 3
Tietjerksteradeel 30.06.1866 akte nr. 63
Gepke WIERSMA
geb
Tietjerksteradeel 29.08.1831
aangiftedatum 29 augustus 1831, akte nr. 125
vader: Ebe Liebbes Wiersma
moeder:
Maaike Sytses Sipkema
overl 07.12.1921

gezin 1
gezin 2
gezin 3
zes kinderen

III

c

Eelke QUARRÉ
geb
Hemelumer Olderferd 15.05.1831
aangiftedatum 17 mei 1831, akte nr. 47
ber
overl
tr
Henderikje van der BERG
geb

vader:
moeder:

ber
overl

gezin

III

d

Andries QUARRÉ
geb
Hemelumer Olderferd 09.11.1833
aangiftedatum 11 november 1833, akte nr. 87
overl

 

III

e

Iede QUARRÉ
geb
05.10.1837
overl

 

III

f

Jeremias QUARRÉ
geb
25.01.1839
overl

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
- Quarré
- Wazamar archief

 

Naamaannemingsregister 1811

Quarré, Rein Jeremias, Koudum

    k. Jeremias 6, Dirk 6, Andries 4, Barber 18, Workum, Klaaske 17, Pietje 15, Jetske 11

Mairie Koudum, fol. 39

 

 

Trouwregister Hervormde gemeente Berlikum, 1790
DTB nr: 503, 1772 - 1811

Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 mei 1790, Berlikum

Man:    Rein Jeremias, Berlikum
Vrouw: Trijntie Dirks, Berlikum

 

Naamaannemingsregister 1811

Boer, Ellert Sjouwes de, Koudum

    Dirk Jans Jaarsma, te Koudum als voogd over

    k. Willem Ellerts 14, Trijntje 13, Sjouwe 9, Siemk 5

    N.B. Willem Ellerts, geb Koudum 6 Dec 1793, moeder Beitske Willems

Mairie Koudum, fol. 3v

 

 

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
DTB nr. 374, 1594 - 1811

Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 mei 1786, Koudum

Man:    Ellert Sjouwes
Vrouw: Beitsk Willems

bronnen:

-

Voor reacties