II

 

gezin

Rein Berends KOOL
geb Oudega 19.05.1855
aangiftedatum Hemelumer Oldeferd 21 mei 1855, akte nr. 60
vader: Beerend Lucas Kool
moeder: Wypkje Reins Baaima

ber schipper, winkelier ?
overl Sneek 02.02.1917
tr Koudum (Hemelumer Oldeferd) 09.12.1880
akte nr. 35
Minke Robijns FEENSTRA
geb Wijckel, gemeente Gaasterland 22.02.1852
ber
overl Nijega 27.02.1909


Gezin KOOL – FEENSTRA

Zij woonden te Oudega, gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde *

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

+* zoon
Oudega 05.07.1881
aangiftedatum Hemelumer Oldeferd 6 juli 1882, akte nr. –

 

III

b

Berend KOOL
geb
Oudega 18.05.1882
aangiftedatum 19 mei 1882, akte nr. 74
overl

 

III

c

Sijmentje KOOL
geb
Oudega 07.01.1884
aangiftedatum Hemelumer Oldeferd 7 januari 1884, akte nr. 7
ber
overl
tr Hemelumer Oldeferd 27.05.1910
akte nr. 13
Sipke HUISMANS
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

III

d

Robijn KOOL
geb
Oudega 21.03.1885
aangiftedatum Hemelumer Oldeferd 21 maart 1885, akte nr. 44
ber
overl
tr Hemelumer Oldeferd 28.05.1909
akte nr. 20
Leentje van der WAL
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

III

e

Wiepkje KOOL
geb Oudega 15.03.1887
aangiftedatum Hemelumer Oldeferd 17 maart 1887, akte nr. 47
ber
overl 15.01.1952
tr Gaasterland 06.03.1913
akte nr. 5
Jan KOELSTRA
geb
vader:
moeder:

ber
overl

 

III

f

Lucas KOOL
geb Oudega 09.07.1889
ber
overl 02.08.1971

 

III

g

Grietje KOOL
geb Nijega 062.02.1891
ber
overl 14.03.1960

 

III

h

Antje KOOL
geb Nijega 14.09.1893
ber
overl 04.03.1970

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

Noot

1. De gemeente “Hemelumer Oldeferd” (nieuwe schrijfwijze) ontleent haar naam aan Hemelum en “ferd”, wat vrede, rechtsgebied betekent.
 Na WOII was ook Noordwolde aan deze gemeente toegevoegd. Echter om verwarring te voorkomen met het Weststellingwerfse Noordwolde werd “en Noordwolde” achter Hemelumer Oldeferd weggehaald.

bronnen:

-

Voor reacties