IV

c

gezin

Murk Wiebes FEENSTRA
geb Gaasterland 09.05.1836
aangiftedatum 11 mei 1836, blad nr. 24
ber
overl Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 30.07.1870
tr Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
akte nr 4
Tietje Jans SCHOTANUS
geb Gaasterland 26.04.1838
aangiftedatum 27 april 1838, blad nr. 19
vader: Jan Johannes Schotanus
moeder:
Wytske Tiemens Kok
ber
overl

 

Gezin FEENSTRA - SCHOTANUS

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

a

Wytske FEENSTRA
geb Hemelumer Oldeferd 23.11.1861
aangiftedatum 25 november 1861, akte nr. 123
overl

 

V

b

Wobbigjen FEENSTRA
geb Hemelumer Oldeferd 29.02.1864
aangiftedatum 1 maart 1864, akte nr. 32
over

 

V

c

Murkje FEENSTRA
geb Hemelumer Oldeferd 09.01.1867
aangiftedatum 9 januari 1867, akte nr. 5
over

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties