II

 

gezin

Oene Aises (Aitzes) de VRIES
geb
Nijehaske 1784
vader: Aise Oenes
moeder:

ber turfschipper
overl
tr
Oudehaske 12.02.1809
Treg Herv. Gem. Nijehaske-Haskerdijken, 1809.
DTB nr: 353, 1750-1811

Neeltjen Jacobs SLOF(F)
geb
Oudehaske 1788
vader:
moeder:

ber
overl
Haskerland 15.06.1853
aangiftedatum 17 juni 1853, blad nr. 14Gezin De VRIES SLOF

Het gezin woonde te Oudehaske, Haskerland

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Zwopkjen de VRIES
geb
Oudehaske 1809
overl

 

III

b

Aise Oenes de VRIES
geb
Oudehaske 1811
overl

 

III

c

Jacob Oenes de VRIES
geb
Oudehaske, Haskerland (mairie Haske) 25.06.1813
aangiftedatum 26 juni 1813, blad nr. 15
overl

 

III

d

Fokjen (Fokkjen) Oenes de VRIES
geb Oudehaske,
Haskerland (mairie Haske) 09.11.1815
aangiftedatum 11 november 1815, blad nr. 27
ber dienstbode
overl Oudemirdum,
Gaasterland 29.09.1877
aangiftedatum 1 oktober 1877, akte nr. 68
tr Balk (Gaasterland) 18.11.1838
akte nr. 26
Douwe Wiebes FEENSTRA
geb Harich 12.01.1816
aangiftedatum 13 januari 1816, akte nr. 5
ber boerenknecht, werkman, arbeider
overl Oudemirdum 02.06.1890

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties

 

 

 

Naamsaanemingsregister 1811

 De Vries, Aise Oenes, Ureterp

k. Oene 27 Oudehaske, Jan 22, Willem 19, Eble 12, Sijtse 10, Tjitske 25, Froukjen 17, allen te Ureterp

kk. (v. Oene), Aise 1/2, Zwopkjen 3, Oudehaske

Mairie Ureterp, fol. 20v