II

 

gezin

Obbe de JONG
geb Sloten 1844
vader: Obbe Obbes de Jong
moeder:
Fokjen Andries van der Heide
ber
overl 06.1901
tr Lemsterland 08.06.1877
akte nr. 28
Willemke Robijns FEENSTRA
geb
Wijckel, gemeente Gaasterland 23.12.1854
aangiftedatum 23 december 1854, blad nr. 65
overl Lemsterland 02.01.1925


Gezin De JONG - FEENSTRA

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Robijn de JONG
geb Lemsterland 05.08.1884
aangiftedatum 5 augustus 1884, akte nr. 120
ber
overl

 

III

b

Johannes de JONG
geb Lemsterland 28.09.1892
aangiftedatum 28 september 1892, akte nr. 146
ber
overl

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties