II

 

gezin

Kerst Gerbens de JONG
geb Gaasterland 1792
ged
vader: Gerben
moeder:

ber
overl
Gaasterland 18.01.1872
aangiftedatum 18 januari 1872, akte nr. 5
tr Balk 21.03.1817 (akte nr 6)
Trijntje Robijns de JONG
geb Harich 08.12.1792
ged Harich 23.12.1792
ber
overl Gaasterland 11.03.1875
aangiftedatum 11 maart 1875, akte nr. 26

 

Gezin De JONG - De JONG

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Joltje Kerstes de JONG
geb Gaasterland 20.02.1818
aangiftedatum 21 februari 1818, akte nr. 17
overl Gaasterland 10.08.1829
aangiftedatum 12 augustus 1829, blad nr. 44

 

III

b

Akke Kerstes de JONG
geb Gaasterland 16.01.1820
aangiftedatum 17 januari 1820, akte nr. 9
ber
overl Gaasterland 07.05.1855
aangiftedatum 7 mei 1855, blad nr. 9
tr Gaasterland 15.12.1847
(akte nr 31)
Willem Jacobus EPPINGA
geb Gaasterland 18.03.1825
aangiftedatum 19 maart 1825, akte nr. 33
vader: Jacobus Quirijns Eppinga
moeder:
Trijntje Hendriks Mulder
ber
overl

 

III

c

Gerbrig Kerstes de JONG
geb Gaasterland 15.05.1821
aangiftedatum 16 mei 1821, akte nr. 52
ber
overl
tr 1
Gaasterland 17.05.1843 (akte nr 16)
Harmen Hendriks HOSPES
geb
Gaasterland (mairie Balk) 27.06.1812
aangiftedatum 28 juni 1812, akte nr. 35
vader: Hendrik Harmens Hospes
moeder:
Pier Sybrens de Jong
ber
overl
Gaasterland 15.09.1844
aangiftedatum 16 september 1844, blad nr. 14
tr 1
Gaasterland 28.06.1846 (akte nr 26)
Pieter Gerbens WAAYER
geb
vader:
moeder:
ber
overl

 

III

d

Johannes Kerstes de JONG
geb Gaasterland 13.10.1823
aangiftedatum 14 oktober 1823, akte nr. 83
overl

 

III

e

Robijn Kerstes de JONG
geb Gaasterland 16.05.1826
aangiftedatum 17 mei 1826, akte nr. 42
overl
Gaasterland 12.10.1828
aangiftedatum 13 oktober 1828, blad nr. 25 (suppl. nr. 1-3)

 

III

f

Joltje Kerstes de JONG
geb Gaasterland 17.01.1830
aangiftedatum 18 januari 1830, akte nr. 3
overl Gaasterland 17.01.1854
aangiftedatum 17 januari 1854, blad nr. 2
tr Gaasterland 28.04.1852
(akte nr 3)
Klaas Rintjes TROMP
geb
Gaasterland 18.05.1823
aangiftedatum 19 mei 1823, akte nr. 44
vader: Rintje Klazes Tromp
moeder:
Tietje Jelles de Vries
ber
overl

 

III

g

Greetje Kerstes de JONG
geb Gaasterland 14.01.1833
aangiftedatum 15 januari 1833, blad nr. 3
overl

 

III

h

Robijn Kerstes de JONG
geb Gaasterland 03.09.1836
aangiftedatum 4 september 1836, blad nr. 41
ber
overl
tr Gaasterland 22.05.1861
(akte nr 23)
Uilkjen Halbes van der GOOT
geb
Gaasterland 02.12.1832
aangiftedatum 3 december 1832, akte nr. 93
vader: Halbe Rintjes van der Goot
moeder:
Hantje Jans Blanke
ber
overl

gezin

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

 

Naamsaannemingsregister Friesland

de Jong, Kerst Gerbens, Haskerhorne
    k. geen
 
Minne Frankes Frankema (te Haskerhorne) neemt als voogd voor Kerst Gerbens 19 jaar, Gaasterland en Ids Lauwrens 14 jaar, Haskehorne de naam De Jong aan.

Mairie Haske (Nijehaske), fol. 83

 

 

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties