II

584
585

gezin

Robijn Herckes
ged Wijckel 16.09.1683
ber
overl
tr Wijckel 10.02.1709, NH
(DTB nr 301)
Griet Wobbes
ged Wijckel?
ber
overl

 

Gezin Robijn Herckes - Griet Wobbes

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

 

a

Trijntie Robijns
ged Wijckel 09.07.1710
overl

 

III

 

b

Harcke Robijns
ged Wijckel 20.03.1712
overl

 

III

292

293

c

Meinse (Meine, Meinte) Robijns
ged Wijckel 06.06.1714
ber huisman
overl Harich voor 1776
tr Wijckel 19.05.1737, NH
(DTB nr. 301, Derde proclamatie van 19 mei 1737)
Hendrikje ("Hintie-Mui") Willems
ten BRINK?
ged ca 1715
ber
overl Wijckel 1799

gezin

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties