73

1168
1169

gezin

Harcke (Heke) Robijns
geb Wyckel? ca 1650
ber
overl voor 03.1692
tr Wyckel 01.10.1682, NH
(DTB nr. 301, 1651-1771)
Hiltie Gerijts (Hilletien Gerrits) *
ged Noordwolde?
ber
overl na 1692

 

Gezin Harcke Robijns - Hiltie Gerijts

bronnen

gen

kw

nr

Naam

bijz.

II

584
585

a

Robijn Herckes
ged Wijckel 16.09.1683
ber
overl
tr Wyckel 10.02.1709, NH
(DTB nr. 301, 1651-1771)
Griet Wobbes
ged Wijckel?
ber
overl

gezin

II

 

b

Baukjen
ged Wijckel 11.11.1688
overl

 

NOOT:

Hiltie Gerijts
tr 2 Wijckel 03.1692, NH (DTB nr. 301, 1651-1771)
Jan Dirksen SCHOTEN
ged Lemmer?
vader:
moeder:
ber stuurman
overl

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties