V

e

-
-

gezin 1
gezin 2

Johannes Douwes FEENSTRA
geb Gaasterland 10.02.1847
aangiftedatum 11 februari 1847, akte nr. 11
ber arbeider
overl Oudemirdum 19.11.1925
akte nr. 62
tr 1 Balk, Gaasterland 16.05.1872
akte nr. 14
Lijsbert Jans DOORENSPLEET
geb Balk 14.01.1839
aangiftedatum 15 januari 1839, blad nr. 3
vader: Jan Hendriks Doorenspleet
moeder: Liskjen Gerrits Huisman

ber
overl Gaasterland 08.07.1890
aangiftedatum 9 juli 1890, akte nr. 77
tr 2 Gaasterland 16.05.1891 akte nr 18
Bregtje (Brechtje) Douwes VISSER
geb

vader:
moeder:
ber
overl
Bregtje Douwes Visser is weduwe van Hendrik Jans Doorenspleet

 

Gezin FEENSTRA DOORENSPLEET

Het gezin woonde te Oudemirdum

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

VI

a

Douwe Johannes FEENSTRA
geb Oudemirdum 03.02.1873
aangiftedatum 3 februari 1873, akte nr. 21
ber
keutelboer
overl Harich 29.06.1937
begr Oudemirdum
tr Gaasterland 14.05.1898
akte nr 20
Wiepkje DOORENSPLEET
geb Gaasterland 04.05.1877
aangiftedatum 5 mei 1877, akte nr. 70
vader: Hendrik Jans Doorenspleet (ber arbeider)
moeder: Bregtje Douwes Visser

ber
overl Oudemirdum 09.11.1954
begr Oudemirdum

gezin

VI

b

Liskjen Johannes FEENSTRA
geb Oudemirdum 21.06.1874
aangiftedatum 22 juni 1874, akte nr. 70
ber
overl
tr Gaasterland 03.03.1900
(akte nr 2)
Piebe
Luitjens DUYFF
geb
Gaasterland 21.01.1873
aangiftedatum 22 januari 1873, akte nr. 14
vader: Luitjen Piebes Duyff
moeder:
Gerritje Jans Visser
ber
overl

 

VI

c

Fokjen Johannes FEENSTRA
geb Oudemirdum 09.01.1876
aangiftedatum 10 januari 1876, akte nr. 5
ber
overl

 

VI

d

Jantje Johannes FEENSTRA
geb Oudemirdum 04.08.1877
ber dienstbode
overl Nijemirdum 25.02.1963
tr Gaasterland 27.05.1899
(akte nr 37)
Aise Douwes FEENSTRA
geb Oudermirdum 19.12.1874
ber arbeider
overl Oudemirdum 31.12.1963

 

VI

e

Grietje Johannes FEENSTRA
geb Oudemirdum 21.12.1878
aangiftedatum 21 december 1878, akte nr. 196
ber
overl Oudemirdum 08.10.1952
tr 1 Oudemirdum 08.11.1902
Titte Popkes STEGENGA
geb Gaasterland 27.08.1879
aangiftedatum 28 augustus 1879, akte nr. 133
vader: Popke Klazes Stegenga
moeder: Nieske Ykes Groen

ber
overl Oudemirdum 15.12.1912
tr 2 22.12.1923
Pieter BAKKER
geb Sondel 09.12.1876
vader: Broer Jans Bakker
moeder: Jantje Jacobs Keizer
ber
overl

 

VI

f

Jan Johannes FEENSTRA
geb Oudemirdum 05.08.1881
aangiftedatum 6 augustus 1881, akte nr. 106
ber
overl

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties