IV

a

--


--

gezin 1
gezin 2

Douwe Wiebes FEENSTRA
geb Harich 12.01.1816
aangiftedatum 13 januari 1816, akte nr. 5
ber boerenknecht, werkman, arbeider
overl Oudemirdum 02.06.1890
tr 1 Balk (Gaasterland) 18.11.1838
akte nr. 26
Fokjen Oenes de VRIES
geb Oudehaske 09.11.1815
vader: Oene Aitzes de Vries (ber turfschipper)
moeder: Neeltje Jacobs Slof

ber dienstbode
overl Oudemirdum 29.09.1877
tr 2 Gaasterland 13.04.1882
akte nr. 6
Martje Bouwes van SOLKEMA (Mattje van Solkema)
geb Ychten (Lemsterland) 07.08.1846
aangiftedatum 17 augustus 1846
vader: Bouwe Siebolts van Solkema
moeder: Ma
rtje Fokkes Schoegje
ber dienstbode
overl Gaasterland 06.04.1909
aangiftedatum 7 april 1909, akte nr. 35

 

Gezin FEENSTRA - De VRIES

Het gezin woonde te Oudemirdum

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

a

Wijbe Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 11.12.1838
aangiftedatum 11 december 1838, akte nr. 52
ber
overl
begr Oudemirdum 19.01.1911

 

V

b

Grietje Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 26.11.1840
aangiftedatum 26 november 1840, akte nr. 48
ber arbeider
overl
begr Oudemirdum 10.03.1891

 

V

c

Oene Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 11.10.1842
aangiftedatum 11 oktober 1842, akte nr. 40
ber
overl Oudemirdum 09.04.1917
begr Oudemirdum 12.04.1917
tr Balk 17.05.1872
Trijntje Jans van der ZEE
geb Oudemirdum 03.11.1844
vader: Jan Tjibbeles van der Zee (ber scheepstimmermanknecht)
moeder: Anke Johannes ten Brink (ber dienstbode)

ber dienstbode
overl Oudemirdum ca 1922

gezin

V

d

Neeltje Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 13.09.1844
aangiftedatum 14 september 1844, akte nr. 47
ber
overl
tr Wonseradeel 24.12.1872
Thijs POPTA
geb ca 1844
ber
overl

 

V

e

Johannes Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 10.02.1847
aangiftedatum 11 februari 1847, akte nr. 11
ber arbeider
overl Oudemirdum 19.11.1925
(akte nr. 62)
begr Oudemirdum 23.11.1875
tr Gaasterland 16.05.1872
(akte nr. 14)
Lijsbert Jans DOORENSPLEET
geb Balk 14.01.1839
aangiftedatum 15 januari 1839, blad nr. 3
vader: Jan Hendriks Doorenspleet
moeder: Liskjen Gerrits Huisman

ber
overl Oudemirdum 08.07.1890
aangiftedatum 9 juli 1890, akte nr. 77

gezin

V

f

Jacob Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 01.10.1849
aangiftedatum 02 oktober 1849, akte nr. 45
ber
overl

 

V

g

Johanneske Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 29.10.1851
aangiftedatum 30 oktober 1851, akte nr. 52
ber
overl Nijemirdum 12.11.1924
tr Gaasterland 02.02.1882
(akte nr 3)
Hendrik GATSONIDES
geb Sneek 09.09.1851
vader: Durk Gatsonides (ber scharenslijper)
moeder: Jeltje Gatsonides

ber grofmidsknecht, ketelboeter
overl Nijemirdum 03.04.1935

twee zonen

Uit dit huwelijk drie kinderen

V

h

Willemke Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 23.01.1854
aangiftedatum 23 januari 1854, akte nr. 11
ber
overl

 

V

i

Meinze Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 18.05.1857
aangiftedatum 19 mei 1857, akte nr. 32
ber
overl Wijckel 16.06.1930
tr Balk 02.01.1879
Tjaltje Hendriks WILDSCHUT
geb Wijckel 09.02.1857
vader: Hendrik Lourens Wildschut
moeder: Margje Hamstra

ber
overl Wijckel 16.12.1935

gezin

-

VII

a

Aise Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 19.12.1874
ber arbeider
overl Oudemirdum 31.12.1963
tr Gaasterland 27.05.1899
(akte nr 37)
Jantje Johannes FEENSTRA
geb Oudemirdum 04.08.1877
ber dienstbode
overl Nijemirdum 25.02.1963

gezin

VII

b

Abele Douwes FEENSTRA
geb Oudemirdum 11.12.1877
overl

 

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties