V

g

gezin

Age Robijns FEENSTRA
geb Wyckel, Gaasterland 21.01.1862
aangiftedatum 21 januari 1862, akte nr. 9
ber werkman te Scharren
overl Doniawerstal 29.04.1923
aangiftedatum 30 april 1923, akte nr. 24
tr Hemelumer Oldeferd 20.05.1897
akte nr. 18
Symk QUARRÉ
geb Ureterp, Opsterland 11.06.1865
aangiftedatum 12 juni 1865, akte nr. 171
ber dienstmeid te Molkwerum
overl

 

 

Gezin FEENSTRA - QUARRÉ

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

VI

a

Lolke FEENSTRA
geb Hindelopen 13.12.1889
aangiftedatum 13.12.1889, akte nr. 32
overl

Kind erkend bij
huwelijk ouders

VI

b

Robijn FEENSTRA
geb Doniawerstal 25.06.1901
aangiftedatum 25 juni 1901, akte nr. 69
overl

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
- Quarré
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties