9

288


289

gezin

Wybe Jacobs
ged
vader:
moeder:

ber
overl 1788
tr
Antje Theunes
ged
vader:
moeder:

ber
overl 1794

 

Gezin Wybe Jacobs - Antje Theunes

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

II

 

a

Jacob Wybes
ged Tjerkgaast 17.10.1751
overl voor 21.01.1753

 

II

 

b

Jacob Wybes HAAGSMA
ged Ypecolsga,
Tjerkgaast 21.01.1753
ber boer
overl Lemsterland (Oosterzee) 01.10.1815
aangiftedatum 2 oktober 1815, blad nr. 4
tr Woudsend 9 mei 1784, Bevestiging huwelijk
Treg Herv. Gem. Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge, 1784.
DTB nr: 888, 1608-1811

Fimme (Fenne) Hylkes
geb
Ypecolsga, Jistergea 15.08.1756
vader: Hylke (Hielke) Me(e)lis
gehuwd Oosterzee 7 mei 1747
moeder: Aaltje Rein(k)s

overl Jistergea, Lemsterland 08.06.1827
aangiftedatum 11 juni 1827, blad nr. 39

gezin

II

 

c

Theunis Wiebes HAAGSMA
ged
Langweer, Tjerkgaast 18.01.1757
ber
overl Lemsterland 30.12.1826
aangiftedatum 30.12.1826, blad nr. 150 (suppl. Nr. 2-18)
tr
Oosterzee, Lemsterland 06.07.1788
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee Echten 1716-1811
Siementje Namles
geb
Oosterzee 1761
vader: Namles Symens
moeder:
Pietertje Symens
ber
overl
Lemsterland 20.04.1822
aangiftedatum 20 april 1822, blad nr. 17

gezin

II

144

145

d

Douwe Wybes VEENSTRA
ged Oldetrijne 20.05.1759 Ned. Herv.
ber boer
overl Tjerkgaast 15.08.1828
aangiftedatum 16 augustus 1828, blad nr. 12
tr Oudega-Kolderwolde 01.06.1788
(DTBnr. 382)
Trijntje Ykes BOUMA
ged Oudega 08.04.1770
vader: Yke
moeder: Antje Bookes

ber
overl Tjerkgaast 08.04.1839
aangiftedatum 9 april blad nr. 5

gezin

II

 

e

Jacoba Wybes
ged Wolvega 14.08.1763
overl

 

II

 

f

Femmechie Wybes
ged Wolvega 05.01.1766
overl

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties

 

 

Naamaannemingsregister 1811

Haagsma, Jacob Wybes, Eesterga

k. Hylke 25, Delfstrahuizen, Wybe 22, Melis 19, Ale 16

kk. (van Hylke), Jacob 2, Rimkje

Mairie Oosterzee, fol. 29v

namreg-Haagsma-700

Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het district Lemsterland, (waarnemende de functie van Maire der gemeente, van Oosterzee) Canton Lemmer, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland gecompareerd zijnde Jacob Wijbes wonende te Eesterga heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt den naam van Haagsma voor Familienaam en dat hij heeft het volgende getal Kinderen en klein kinderen te weten Hijlke oud 25 jaar wonende te Delfstrahuizen, Wijbe oud 22 jaar, Melis oud 19 jaar en Ale oud 16 jaar wonende te Eesterga alsmede Jacob oud 2 jaar en Rimkje oud jaar wonende te Delstrahuizen en kinderen van Hijlke.
En heeft deze met ons vertekend 18 Februarij 1812.

 

 

Naamaannemingsregister 1811

Veenstra, Douwe Wiebes, Oudega

 

k. Wiebe 19, Yke 16, Botte 14, Anne 7, Marten 1, Antje 21, Doike 12, Anskjen 9, Marijke 4

Mairie Koudum, fol. 138

namreg-Veenstra-700

Voor ons Adjunct Maire der Gemeente van Koudum, Canton Hindelopen Arrondissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Douwe Wiebes wonende te Oudega heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt de naam van Veenstra voor famille naam
Dat hij heeft het volgende getal zonen en dochters te weten
Wiebe oud 19 jaren, Yke oud 16 jaren, Botte oud 14 jaren, Anne oud 7 jaren, Marten oud 1 jaar, Antje oud 21 jaren, Doike oud 12 jaren, Anskjen oud 9 jaren en Marijke oud 4 jaren, allen wonende te Oudega en heeft deze comparant verklaard niet te kunnen lezen en en hebben wij deze alleen getekend den 17 Januarij 1812.
Filke Wouters.