foto-36-2-400

 

Robijn Wiebes Feenstra
ca 1870

 

Robijn Wiebes FEENSTRA
geb Wyckel, Gaasterland 05.09.1821
ber veehouder, landman
overl Hemelumer Oldeferd 19.05.1909
tr Balk, Gaasterland 12.05.1847
Symentje Johannes WIERSTRA
geb Nijemirdum 02.07.1826
ber boerin
overl Doniawerstal 13.02.1869

Gezin Feenstra - Wierstra

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties