V

18

19

gezin

1941

Luitjen FEENSTRA
geb Tjerkgaast [Doniawerstal] 24.07.1865
ber majoor ziekenoppasser bij de Marine
overl Nieuw Helvoet 03.03.1947
begr Hellevoetsluis 07.03.1947
tr Den Helder 20.07.1888
Rinske POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 17.07.1865
ber verpleegster?, huisvrouw
overl Nieuw Helvoet 25.01.19531941

Gezin FEENSTRA - POSTHUMUS

Het gezin woonde te:

- Helder, 
Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928

- Hellevoetsluis, Dijkzicht 15. Zie de koopakte van 10 mei 1916

bronnen

dijkzicht-2-700

Dijkzicht No 15 te Hellevoetsluis 01.08.1930

dijkzicht-1-700

De dames op het dakterras van links naar rechts:
Maria Hendrika (Marie) Feenstra, ?, Jacoba (Co) Feenstra?, Rinske Posthumus en zittend met de benen over de rand:
Renske (Rens) Groen en Johanna Petronella (Jo) Groen

Op het dak boven de geopende deur:
Fokke Abram (Fokke) Groen

Staand op de voorgrond:
Andries Groen en Luitjen Feenstra

 

1943

foto-18-350
Luitjen Feenstra

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties