II

c

gezin

Jacob Douwes DOUMA
geb Anjum 1741
ber landbouwer
overl Anjum,
Oostdongeradeel 06.05.1821
aangiftedatum 7 mei 1821 blad nr 7
tr Anjum 15.05.1768 DTB nr: 532, 1693 - 1810
Trouwregister Hervormde gemeente Anjum, 1768
Rienkje Sydses (Rienskjen Siedzes)
geb Anjum
ged Anjum 24.12.1747
vader: Sieds Oebles
moeder:
Aukjen Klazes
overl Anjum 31.01.1829
aangiftedatum 2 februari 1829 blad nr 6

 

Gezin Jacob Douwes - Rienkje Sydses

Een Register van Naamsaanneming uit 1811 te "Mairie Anjum", deel 1, fol. 11 (Fr) vermeld
dat Jacob Douwes de familienaam DOUMA aanneemt.

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Sieds Jacobs DOUMA
geb Anjum 1769
ber
overl
tr Anjum 08.12.1799
DTB nr: 532, 1693-1810
trouwregister Hervormde gemeente Anjum, 1799
Ynskjen Gerrits
geb Ee
vader:
moeder:

ber
overl

gezin

III

b

Lijsbert (Elisabeth) Jacobs DOUMA
ged Anjum 13.10.1771
ber
overl Anjum,
Oostdongeradeel 17.05.1828
aangiftedatum 17 mei 1828, blad nr. 18
tr
 
geb
vader:
moeder:

ber
overl na 1828

 

III

c

Douwe Jacobs DOUMA
geb Anjum 30.01.1774
ber
overl
tr Anjum 17.05.1801
DTB nr:  532, 1693 - 1810
trouwregister Hervormde gemeente Anjum, 1801
Trijntje Jans
geb Anjum
vader:
moeder:

ber
overl

gezin

III

d

Jan Jacobs DOUMA
geb Oude Dijk onder Anjum 17.12.1776
ged Anjum 29.12.1776
ber Landbouwer
overl Anjum 27.11.1831

 

III

e

Auke Jacobs DOUMA
geb Oude Dijk onder Anjum 30.09.1779
ged
Anjum 03.10.1779
ber
overl Morra 29.08.1855
tr Anjum 07.04.1805
DTB nr: 532, 1693 - 1810
trouwregister Hervormde gemeente Anjum, 1805
Baukjen Jans YNIA

geb Metslawier 1778
vader:
moeder:
ber
overl Morra 17.11.1856
aangiftedatum 20 november 1856 blad nr 41 (suppl nr 1-3)

III

f

Gerben Jacobs DOUMA
geb Anjum 18.03.1785
ged Anjum 27.03.1785
ber
overl Anjum 14 .04.1870
blad nr 17
tr Anjum 02.05.1811
akte nr 2
Antje Meinderts de JONG
geb Nes [WD] 31.12.1787
overl Anjum 17.07.1865
aangiftedatum 18 juli 1865 blad nr 33

gezin

III

g

Geert Jacobs DOUMA
geb Anjum 07.05.1788
ber
overl
Oostdongeradeel 18.01.1871
aangiftedatum 19 januari 1871 blad nr 3
tr Anjum 05.05.1815
akte nr 1
Tjamke Harmens RIJPERSMA
geb
vader:
moeder:
ber
overl

gezin

- Genealogie van Aukje Jans Douma
-
Wazamar archief

 

Naamsaannemingsregister Friesland 1811

Jacob Douwes uit Anjum neemt voor hem en zijn kinderen en kleinkinderen de familienaam DOUMA aan. 

Kinderen:
Sieds 42, Ee, Lijsbert 39, Douwe 37, Metslawier, Jan 34, Auke 32, Morra, Gerben 26, Geert 23

Kleinkinderen:
(v Sieds) Ynske 11, Rienskje 8, Lolke 6, Tryntje 1/4
(v Douwe) Rienskje 9, Tryntje 7, Japke 4, Jantje 1

Mairie Anjum, deel 1, fol. 11

 

bronnen:

- Genlias

Voor reacties