Gebeurtenissen in en rond een familie Groen

 

 

- Chronologie -

- Genealogie -

 

1737 - 1815

1815 - 1883

1883 - 1939

1939 - 1964

1964 - heden

 

 

De oudst bekende voorvader van de hier bedoelde familie Groen is Yke Fokkes, geboren rond 1737 te Het Meer. Hij verdiende de kost als arbeider en later als timmerman. 250 jaar later werd Marit Groen geboren op 18 december 1987 te Utrecht. Dit gegeven werd het idee om de gegevens van deze familie in een chronologische volgorde te plaatsen..

 

Amersfoort, Kapelweg 179c

 

De blauwe (aanklikbare) tekst verwijst naar meer informatie.

 

Datum

Gebeurtenis

Bronnen

 

4 februari 1964

Walter Andreas Groen in werkelijke dienst bij de Koninklijke Landmacht als dienstplichtige bij de Koninklijke Marechaussee in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.

 

 

1 juni 1964

Walter Andreas Groen in werkelijke dienst bij de Koninklijke Landmacht als beroeps bij de Koninklijke Marechaussee in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.

 

 

25 maart 1964

Fokke Abram (Fokke) de BOK huwt te Maarssen op 25 maart 1964 Jannie Christina van LINGEN 

 

 

26 augustus 1966

Walter Andreas Groen beëdigd opsporingsambtenaar.

De marechaussee der 1e klasse GROEN Walter Andreas is op grond van de beschikking van de Minister van Justitie en van Oorlog dd. 18 november 1957, directie politie, Staf bureau Organisatie 5.P.1765, belast met het opsporen van strafbare feiten. Deze aanwijzing vervalt uiterlijk op de dag waarop hij zal ophouden in de rang van marechaussee der 1e klasse te dienen bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee met verlof vertrekt, dan wel zijn bestemming volgt naar een ander onderdeel der Strijdkrachten.

 ------------------------------------------------------- ’s-Gravenhage augustus 1966
 ----------------------------------------------- De Kolonel Commandant van de 2e Divisie

 ----------------------------------------------------------------- L. Strabbing.

Op heden dan 26 ste augustus 1966 heeft de marechaussee GROEN Walter Andreas voor ons Kantonrechter te Utrecht de eed afgelegd voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 18 december 1925, S-474.

--------------------------------------------------------- Utrecht, ---------------- 1966
------------------------------------------------ De Kantonrechter voornoemd

------------------------------------------------------------------  w.g.

 

 

31 mei 1968

trfoto-2-1

Walter Andreas Groen huwt te Apeldoorn op 31.05.1968 Maria Anita Bongers

 

 

10 februari 1969

Het gezin Groen-Sterk verhuist van de Kapelweg 197c te Amersfoort naar de van Heemskerklaan 41 te Doorn.

 

 

25 december 1971

Walter Andreas Groen in werkelijke dienst bij de Koninklijke Landmacht als beroeps sergeant bij het Dienstvak der Technische Dienst in Kromhoutkazerne  te Utrecht.

 

 

27 april 1972

Cornelis de BOK overleden op  27.04.1972 te Bussum.

 

 

3 mei 1974

Walter Andreas Groen gescheiden te Apeldoorn op 03.05.1974 van Maria Anita Bongers.

 

 

3 augustus 1974

Maria Hendrika Feenstra overleden op 3 augustus 1974 te Rotterdam en begraven op 7 augustus op begraafplaats Hofwijk te Rotterdam.

 

 

21 februari 1975

Cornelia Johanna (Cor) GROEN overleden op 21 februari 1975 te Rijswijk, Zuid-Holland en gecremeerd op 26 februari 1975 te Rijswijk, Zuid-Holland crematorium “Eikelenburg” 

 

 

1 december 1975

Walter Andreas Groen per 1 december 1975 benoemt en aangesteld bij het dienstvak van de technische dienst bij de Koninklijke Landmacht tot sergeant der 1ste klasse.

 

 

25 februari 1976

Fokke Abram Groen gescheiden te Rotterdam op 25 februari 1976 van Adriana Jacoba Sterk

 

 

31 december 1978

Andries Groen overleden op 31 december 1978 te Rotterdam.

 

 

15 september 1979

Fokke Abram Groen eervol ontslagen als medewerker van de Gemeentelijke plannen van de provinciale planologische dienst van de provincie Utrecht

 

 

1 januari 1980

Walter Andreas Groen is per 1 januari 1980 als gevolg van de gewijzigde behoeften van de organisatie registratief ingedeeld bij het dienstvak van de Intendance en maakt ten gevolge van deze herindeling geen deel meer uit van het Regiment Technische Troepen.

 

 

12 april 1980

Walter Andreas Groen heeft van 2 januari 1980 tot en met 12 april 1980 met succes de cursus Bijscholing sergeant beheerder gevolgd.

 

dipl1

 

 

5 januari 1982

Johanna Petronella (Jo) GROEN overleden  op 5 januari 1982 te Diemen en geheel in overeenstemming met haar wens in alle stilte begraven.

 

 

27 augustus 1983

Diploma uitgereikt aan Walter Andreas Groen na het voltooien van de dienstvaktechnische opleiding tot sergeant majoor materieelbeheerder, van 8 augustus 1983 tot 27 augustus 1983, door de commandant de luitenant-kolonel der intendance, Th. P.M. Herkes.

dipl2

 

 

22 juni 1984

Walter Andreas Groen huwt te Loenen a/d Vecht op 22 juni 1984 Eliza Fun

trget-2-3

 

 

1 november 1984

De sergeant der 1ste klasse materieelbeheerder Walter Andreas Groen bevordert tot sergeant majoor materieelbeheerder (smmb) bij het dienstvak der intendance.

 

 

18 december 1987

Marit Groen geboren te Utrecht op 18 december 1987

 

Zeewolde, Draviksplein 11

 

22 september 1988

Gezin Groen-Fun verhuist van de St. Eustatiusdreef 118 te Utrecht naar het Draviksplein nr 11 te Zeewolde.

 

 

15 juli 1993

Fokke Abram Groen overleden te Beek (Lmb) op 15 juli 1993 aan de Oranjesingel nr 140 bij zijn dochter Renate

 

 

17 november 1994

Adriana Jacoba Sterk overleden te Amersfoort op 17 november 1994

 

 

2 april 1997

Renske Groen overleden op 2 april 1997 te ’s Gravenhage aan de Vrederustlaan nr 1

 

 

11 juli 1997

Renate Maria Groen een 5 jaar durende cursus aan de Academie Beeldende Kunsten  te Maastricht met goed gevolg afgelegd.

 

 

00 april 2003

Fokke Abram (Fokke) de BOK overleden te Venlo op 00 april 2003

 

bronnen:

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief

Voor reacties