Gebeurtenissen in en rond een familie Groen

 

 

- Chronologie -

- Genealogie -

 

1737 - 1815

1815 - 1883

1883 - 1939

1939 - 1964

1964 - heden

 

 

De oudst bekende voorvader van de hier bedoelde familie Groen is Yke Fokkes, geboren rond 1737 te Het Meer. Hij verdiende de kost als arbeider en later als timmerman. 250 jaar later werd Marit Groen geboren op 18 december 1987 te Utrecht. Dit gegeven werd het idee om de gegevens van deze familie in een chronologische volgorde te plaatsen..

 

Rotterdam Nobelstraat 81a

 

De “tekst” van deze gebeurtenissen zijn geschreven door Andries Groen in de familiebijbel en vrijwel letterlijk overgenomen. Hier en daar aangevuld en waar nodig aangepast.
De
blauwe (aanklikbare) tekst verwijst naar meer informatie.

 

Datum

Gebeurtenis

Bronnen

 

10 mei 1940

“De in september 1939 uitgebroken oorlog breidt zich uit tot Nederland, dat door de Duitse weermacht wordt bezet. Gevolgen: schaarste in alle levensbehoeften”

 

 

14 mei 1940

“Na 4½ dag oorlog met Duitsland wordt Rotterdam gebombardeerd. De binnenstad verwoest. Nederland geeft zich over.
F.A. Groen (12.05.1919) was in dienst -krijgsgevangen- komt op Werf “Gusto”.
Nederland bezet gebied. Koningin Wilhelmina + prins Bernhard naar Engeland.
Prinses Juliana + kinderen naar Canada.”

 

 

14 november 1940

“Storm in de houtvesterij Breda 13.000 bomen + Brandtoren Ulvenhout omgewaaid”.

 

 

23 october 1940

“Overleed te Voorburg mijn vader ten huize van zijn dochter Johanna Petronella in de leeftijd van 77 jaren.
Sinds april 1938 woonde hij daar. Na betrekkelijk kort ziekbed ging hij heen in het geloof, dat hij bij zijn leven beleed: Door het geloof in Christus, als Borg en bemiddelaar, ten Hemel  gaan.
Door vriendelijke medewerking van de kerkvoogdij te Hellevoetsluis werd hij, na een korte lijkdienst, uit de kerk aldaar uitgedragen.

Hoewel hetzelfde inzicht hebbende als mijn vader, aanvaard ik in volle gerustheid deze Bijbel als het ‘Geopenbaarde’ Woord Gods en als familiestuk”.

A. Groen Fz  

 

 

6 december 1940

“Storm- In Kralingen en noodklok geluid - Water 2 cm boven noodpeil”.

 

 

1941-1942

“Winter bijzonder streng, duurt bijna drie maanden; door gebrek aan vervoersmiddelen velen in de kou en zonder eten”.

 

 

29 maart 1944

Fokke Abram Groen geb 12 mei 1919 getrouwd met Adriana Jacoba Sterk geb 26 oct 1916 te Rotterdam 29 maart 1944, overgetrouwd in de St. Franciscuskerk door den weleerwaarde heer A. van der Zoo de Jong.”

stFranciscuskerk-Rdam

 

 

 

Deze Bijbel zal na mij het eigendom zijn van mijn zoon Fokke Abram Groen geb 12 mei 1919”

A. Groen Fz

 

 

21 november 1944

“geen stroom meer.” 

 

 

27 november 1944

“Geen gas meer.”

 

 

21 maart 1945

Geboren Walter Andreas Groen 21 maart 1945, 08 u 25 MET te Rotterdam-Overschie.”

 

 

5 mei 1945

“Na bijna 5 jaren bezetting door de Duitse Weermacht wordt Nederland bevrijd door de Geallieerde troepen. Victorij Europe Day.”

 

 

29 juni 1945

“na 217 dagen weer stroom.”

 

 

19 juli 1945

“na 234 dagen weer gas.”

 

 

2 september 1945

“Japan capituleert V. J. day.”

 

 

5 september 1945

Renske Groen geb 18 februari 1921 getrouwd met Oolbert Rutgert de Jongste geb 20 februari 1920 te Rotterdam 5 sept 1945, overgetrouwd in de Prinsekerk door ds M.C.J. Visser.”

 

 

november 1946

Fokke Abram Groen komt bij de Gemeente Rotterdam als tekenaar”.

 

 

februari 1947

Johanna Petronella Groen wordt benoemd als onderwijzeres aan de Bijzondere School Boezemsingel 56 te Rotterdam”.

 

 

1 juni 1947

“Geboren Renate Maria Groen 1 juni 1947 10 u MET te Rotterdam-Overschie” 

 

 

3 november 1947

Maria Anita Bongers geboren op 3 november 1947 te Semarang, Indonesië

 

 

3 december 1947

“Geboren Ingrid Renske de Jongste 3 december 1947 te Rotterdam 2 u 15 MET” 

 

 

10 april 1948

Gezin Groen-Sterk verhuist van de Overschiesche-dorpsstraat 174a naar de Dorpsweg 120a te Rotterdam.

 

 

7 november 1950

Gezin Groen-Sterk verhuist van de Dorpsweg 120a te Rotterdam naar de Laan van Engelswier 11 bis te Utrecht.

 

 

1 december 1950

Fokke Abram Groen naar Utrecht. Tekenaar der Gemeente.”

 

 

14 februari 1951

Johanna Petronella Groen leerling schilderes aan de Porceleijne Fles te Delft.”

 

 

2 september 1952
6 september 1952

Bartholomeus Dijonisius (Bart) Groen is overleden op 2 september 1952 te Nieuw Helvoet en begraven op 6 september 1952 te Hellevoetsluis

 

 

1 februari 1954

Fokke Abram Groen naar Amersfoort als Technisch ambtenaar van de Gemeente”

 

 

21 maart 1954

gezin-4-5
gezin Groen & Sterk

Utrecht,
Laan van Engelswier 11 bis,
in de woonkamer

Van links naar rechts:
Renate, Jeane, Fokke, Walter

Foto genomen door Andries Groen, 21.03.1954

 

 

30 maart 1954

Gezin Groen-Sterk verhuist van de Laan van Engelswier 11 bis te Utrecht naar de Kapelweg 197c te Amersfoort.

 

 

24 december 1954

Geboren Eliza Fun op 24 december 1954 te Hilversum.

 

 

4 maart 1955
7 maart 1955

Jannetje Koekendorp is overleden op 4 maart 1955 te Nieuw Helvoet en begraven op 7 maart 1955 te Hellevoetsluis

 

 

23 maart 1955

“Geboren Eric Christiaan Groen 23 maart 1955 te Amersfoort”.

 

 

1 november 1955

Johanna Petronella Groen onderwijzeres ’s Gravenhage”

 

 

31 october 1956

Antonia (Tonny) de Bok huwt te Naarden op 31 october 1956 Hans Wilhelm van Wigcheren

 

 

30 december 1956

“Geboren Maria Christina Irene de Jongste te Scheveningen 11 u 30 MET”

 

 

22 april 1958
26 april 1958

Maria Cornelia Wichers overleden te Amsterdam op 22 april 1958 en begraven te Rotterdam Begraafplaats “Crooswijk”

 

 

1 maart 1964

Johanna Petronella Groen onderwijzeres te Delft”.

 

bronnen:

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief

Voor reacties