Gebeurtenissen in en rond een familie Groen

 

 

- Chronologie -

- Genealogie -

 

1737 - 1815

1815 - 1883

1883 - 1939

1939 - 1964

1964 - heden

 

 

De oudst bekende voorvader van de hier bedoelde familie Groen is Yke Fokkes, geboren rond 1737 te Het Meer. Hij verdiende de kost als arbeider en later als timmerman. 250 jaar later werd Marit Groen geboren op 18 december 1987 te Utrecht. Dit gegeven werd het idee om de gegevens van deze familie in een chronologische volgorde te plaatsen..

 

Het Meer en Oudeschoot, huisnr 44.

 

Datum

Gebeurtenis

Bronnen

 

1737

Yke Fokkes geboren rond 1737 te Het Meer

 

 

19 september 1762

Yke Fokkes huwt als arbeider op 19 september 1762 te Oudeschoot, Geesjen Egberts 

 

 

8 januari 1764

Fokke geboren te Oudeschoot op 8 januari 1764

 

 

1764 - 1770

Geesjen Egberts overleden op – te --

 

 

18 november 1770

Yke Fokkes huwt Trijntje Hendriks op 18 november 1770 te Oudeschoot.
Zie voor hun nazaten de
Genealogie van Yke Fokkes Groen

 

 

8 maart 1773

Pieternella van Es geboren den 8e Maart te Hellevoetsluis, dochter van Nicolaas van Es en Geertruij Jacoba Gallas. Getuige was Maria Wittebol

 

 

Omstreeks 1775

Rond 1775 ging Fokke naar Hellevoetsluis. Wat zijn bedoelingen waren is nog niet bekend. Waarschijnlijk was hij timmerman en later loodsbewaarder bij de Marine.

 

 

16 februarij 1797

Eva Pieternella Vossevelt geboren den 16e  februarij 1797 te Nieuw Helvoet

 

 

20 october 1797

Inschrijving in het Gaarders Register van Hellevoetsluis van

Fokke Groen Jonge Man, gebooren te Heere
veen in Vriesland en Pieternella
van Es
Jonge Dochter gebooren alhier
beijde woonende binne dezen
plaatse zullende trouwen in
den 3e Classis komt voor beide F 12

Tijdens de Republiek (1795-1805) werd in de provincie Holland een belasting of impost op het trouwen en begraven geheven.
Deze belasting of impost werd ingeschreven in het Gaarders- of Impostregister.
Het trouwen (“
zullende trouwen in den Classis”) en begraven (“aangevinge gedaan van ’t lijk”) werd voor deze belasting in één boek ingeschreven.

 

 

6 november 1797

Fokke Groen en Pieternella van Es in “den Huwelijken staat bevestigt geworden” te Hellevoetsluis op 6 November 1797

Tijdens de Republiek (1795-1805) kon men slechts trouwen in de Gereformeerde kerk, welke zich pleegde te noemen de Staatskerk, dan wel voor de Burgerlijke Overheid (Schout en Schepenen)

 

 

9 september 1798

Nicolaas Groen is geboren den 9e  September 1798 te Hellevoetsluis

 

 

10 september 1798

Pieternella van Es overleden den 10e september 1798 te Hellevoetsluis.

 

 

1798 -1803

Fokke Groen huwt Johanna Mikkers te Hellevoetsluis op --

 

 

15 october 1803

Fokke Groen overleden, aangegeven den 15e october 1803 te Hellevoetsluis.

 

 

18 februarij 1811

Nicolaas Groen geplaatst als leerling zeilmaker bij de Marine den 18e  februarij 1811 te Hellevoetsluis.

 

 

10 december 1811

Ykke Fokkes neemt voor hem en zijn kinderen en klein kinderen de familie GROEN aan.
Waarschijnlijk uit pi
ëteit aan zijn overleden eerste zoon die bij zijn huwelijk in 1797 al de familienaam Groen gebruikte.

 

 

4 januari 1815

Yke Fokkes Groen overleden “4 januarij des na de middags ten elf uren, in de huisinge No 44” te Oudeschoot

 

 

 

bronnen:

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief

Voor reacties

 

 

 

krt-Het-Meer

NL-Fr

krt-Oudeschoot

 Friesland, Schoterland

krt-heerenveen