Genealogie van Walter Andreas Groen

 

 

 


Genealogie
van
Walter Andreas
Groen


Wie zijn wij
Voor- en nazaten

Wat is
genealogie


Hoe doen wij
genealogie


Familiewapen

Familienamen

Familierelaties

Kwartierstaten

Parentelen

Wet
Bescherming
Persoonsgegevens

meldingsnummer
m1050559

 

 

Families of gezinnen in de genealogie van Walter Andreas Groen

 

Familie = het geheel van personen die men als bloed- en aanverwant beschouwt
of man, vrouw en hun (inwonende) kinderen = gezin

 

Welke families zijn aan elkaar gerelateerd?.
Welke kinderen zijn de nazaten?.

Uit welke leden bestaat een familie of gezin?.
Wie zijn de voorouders en wie de kleinkinderen?.

 

 

Klik op de eerste letter van een familie of gezin

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

 

Gebruikte afkortingen:

 

BOEK

Een nummer van het boek (of boekenreeks) uit het WAZAMAR Genealogie archief.

ber

beroep, in volgorde van af de het eerste uitgeoefende; eventueel functie, titel

bijz.

bijzonderheden, zoals gezin, foto, enz.

gecr

gecremeerd met plaats en
datum (dag-maand-jaar)

Bronnen

Verwijzing naar de oorsprong van documenten, gebeurtenissen, beschrijvingen, e.d.

KWnr

KWartierstaat nummer uit de kwartierstaat van Marit Groen

BS

Burgerlijke Stand; vanaf 1811 - heden

nr

Nummering vanaf het eerst geboren (door de vader aangegeven) kind, a.

DTB

Doop-, Trouw- en Begraafboeken;
tot 1811

otr

ondertrouw met plaats en
datum (dag-maand-jaar)

geb

geboren met plaats en
datum (dag-maand-jaar)

overl

overleden met plaats en
datum (dag-maand-jaar)

ged

gedoopt met plaats en
datum (dag-maand-jaar)

tr

trouwen, huwelijk met plaats en
datum (dag-maand-jaar)

begr

begraven met plaats en
datum (dag-maand-jaar)

vlgnr

Nummering vanaf het eerst geboren (door de vader aangegeven) kind, a.

 

 


WAZAMAR
sinds 1995

 


Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 web stats
free website tracker