V

g

gezin

Casper LEEMKUIL SCHUKKING
geb
Meppel 10.03.1815
vader: Cornelis Hendrik Schukking
moeder: Anna Aleida Kniphorst

ber
majoor der Infanterie Oost Indisch Leger (1855-1860), burgemeester van Delfzijl (1661)
overl
Zutphen 15.03.1868
tr
Soerabaja, Java (NI) 07.01.1850
Maria Louise Adle van BOSSTRAETEN
geb
Luik (B) 01.08.1824
vader: Pieter van Bosstraeten
moeder:
Anne Marie Melis
ber
overl
s Gravenhage 08.03.1910

 

Gezin LEEMKUIL SCHUKKING - Van BOSSTRAETEN

Het gezin woonde te Sumatra (NI),

Bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

VI

a

Elisabeth Johanna SCHUKKING
geb Padang, West Sumatra (NI) 02.04.1851
ber
overl
s Gravenhage 08.04.1924 15:30 uur
aangiftedatum s Gravenhage 9 april 1924 akte nr 1184
tr Djokjakarta, Java (NI) 26.07.1875
Walter Meyer TIMMERMAN THIJSSEN
geb
Semarang, Java (NI) 20.01.1845
vader: Pieter Henry Timmerman Thijssen
moeder:
Wilhelmina Helena Klein
ber
administrateur onderneming Ledogan te Djokjakarta tot 1904
overl
s Gravenhage 27.07.1905 *

Tweeling van b

VI

b

Cornelis Hendrik SCHUKKING
geb Padang, West Sumatra (NI) 02.04.1851
overl
Padang, West Sumatra (NI) 06.04.1851

Tweeling van a

VI

c

Anna Aleida SCHUKKING
geb Padang, West Sumatra (NI) 24.05.1852
ber
overl
s Gravenhage 02.10.1916 23:30 uur
aangiftedatum s Gravenhage 4 oktober 1916 akte nr 3109

tr
Semarang, Java (NI) 13.10.1875
Daniel Frederik STOLL Jr.
geb
Wirosari, residentie Semarang, Java (NI) 23.02.1841
vader: Daniel Frederik Stoll
moeder:
Betsy Mathilde Timmerman Thijssen
ber
administrateur van een suikerfabriek
overl
aan boord van het s.s. Prins van Oranje 19.08.1886

 

VI

d

Cornelis Hendrik SCHUKKING
geb Fort de Kock, Sumatra (NI) 27.09.1853
ber
administrateur suikerfabiek Kartasoera, Solo
overl
Soeracarta, Java (NI) 21.06.1904
tr
Pekalongan, Java (NI) 00.02.1879
Javaansche vrouw Roasina
geb --
12.12.1859
vader:
moeder:

ber
overl
Solo 24.12.1902

gezin

VI

e

Anna Marie SCHUKKING
geb Fort de Kock, Sumatra (NI) 11.02.1855
ber
overl s Gravenhage 05.01.1935
08:00 uur
aangiftedatum
s Gravenhage 7 januari 1935 akte nr 64
ongehuwd

-

VI

f

Johanna SCHUKKING
geb Djokjakarta, Java (NI) 30.07.1856
ber
overl
s Gravenhage 03.07.1940 00:30 uur
aangiftedatum
s Gravenhage 4 juli 1940 akte nr 1573
ongehuwd

-

VI

g

Willem Hendrik SCHUKKING
geb
Coevorden 16.07.1860
ber
kassier en commissionair in effecten te Zutphen (1883-1921)
overl s Gravenhage 08.09.1938
tr
s Gravenhage 18.10.1883 akte nr 773
Maria Helena Alida Adriana DOMMERS
geb
Breda 12.11.1861
vader: Johan Herman Hendrik Dommers
moeder:
Maria Sophia Elisabeth Halverhout
ber
overl s Gravenhage 04.11.1947

gezin

B = Belgi
NI = Nederlandsch Indi
NL = Nederland

- Genealogie van Willem Hendrik Schukking

Overlijdensbericht

bronnen:

- Nationaal Archief Den Haag
-

Internet:

- Wie Was Wie
- Den Haag digitaal http://denhaag.digitalestamboom.nl/
- https://www.genealogieonline.nl/stamboom-ocken/I20498.php

Voor reacties