WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1945

Inleiding
Inhoud

 

PB
Vooraf
Invoering
Techniek 1  2
Vervalsen
Einde

 

Personen

 

Letter-
Nummer-
Gemeente

 

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 

 

Items

 

PersoonsBewijs 1941-1945

 

Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder van 15 jaar of ouder moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

 

pbaff-300.gif

In 1940, op 17 oktober kwam een besluit van de staatssecretaris van binnenlandse zaken. Dit betrof 'maatregelen met betrekking tot de invoering van een als algemeen identiteitsbewijs geldend Persoonsbewijs', een kaart, die iedere Nederlander bij zich diende te dragen. De directeur van de rijksinspectie van de bevolkingsregisters, J.L. Lentz werd belast met de uitvoering van dit besluit.
Het persoonsbewijs werd vervaardigd van een speciaal soort karton, een watermerk en moeilijk na te maken grondpatroon. Verder werd een bijzonder soort drukinkt gebruikt en de foto werd met aan de achterkant met een zegel vastgeplakt.
Dit PB werd voorzien van een pasfoto waarop het linkeroor te zien was. Aan de achterzijde van de pasfoto en op het PB werd een vingerafdruk (van de rechter wijsvinger) geplaatst. Verder werd het PB voorzien van een registratienummer wat correspondeerde met de registratie bij het Centraal Bevolkingsregister.
Een Familienaam, voornaam, geboortedatum en plaats, nationaliteit, beroep of functie, datumstempel en plaats waar het PB werd verstrekt en een handtekening van de betreffende ambtenaar.
Het adres van verblijf, een signalement en een handtekening van betrokkene maakte dit persoonsbewijs compleet.

Wie van joodse afkomst was kreeg een extra stempel in de vorm van een grote zwarte J.
Al deze gegevens werden verzameld in een centrale cartotheek in Den Haag om verificatie mogelijk te maken.

Het drukken van deze PB 'n en de zegels gebeurde bij de firma Joh. Enschedé te Haarlem.
Aan het eind van 1941 had iedere Nederlander boven de 15 jaar een Persoonsbewijs.

 

wenken-PB-18347-vz-350.gif

wenken-PB-18347-az-350.gif

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker