PersoonsBewijs 1941 - 1945

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1945

Inleiding
Inhoud

PB

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

Voor reacties

 

-

Allerlei

 

 

AANTEEKENINGEN BEVOEGD GEZAG

 

 

 

U16no070189-vz-700.gif

 

Ingeleverd vier a F 100,-
zegge: F 400,-
voor rekening van de
fa. van Lindert & Co.

13 JULI 1945

VLAER & KOL
Utrecht

 

 

Dit heeft betrekking op de geldzuivering door Pieter Lieftinck, minister van financiën in het kabinet Schermerhorn-Drees ( 1945-1946), waarbij in de week van 9 tot en met 13 juli 1945 de biljetten van f.100,- uit de roulatie werden genomen. Voor het bedrag ter hoogte van de ingeleverde biljetten van f. 100,- werd een rekening geopend die direct werd geblokkeerd. Later kwam dit geld dan weer beschikbaar voor degene, die de biljetten van f. 100,- had ingeleverd.
Deze actie ging vooraf aan het in één handeling ongeldig maken van al het papiergeld. Hierbij moest iedereen in de week van 26 september tot en met 2 oktober 1945 rondkomen van "het tientje van Lieftinck". Dit bestond ter voorkoming van gebrek aan wisselgeld, uit vijf biljetten van één gulden en twee van een rijksdaalder.

 

Zegels lid van de Brandweer
“Brandweerzegeltje sinds begin 1943”

 

zegel-beroepsbrandweer.gif
beroepsbrandweer

zegel-vrijwilligebrandweer-191.gif
gemeentelijke- en bosbrandweer

zegel-bedrijfsbrandweer.gif
bedrijfsbrandweer

 

 

E.D. 175 K 2007

PB-belangrijk-1-500

 

Distributie stamkaarten

distributie-stamkaart-250.gif ------ Tweede-distributie-stamkaart-250.gif

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker