WO II

PersoonsBewijs 1941 - 1945

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1945

Inleiding
Inhoud

PB

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

Voor reacties

 

Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

8

Vooraf

Invoering

Techniek 1  2

Vervalsen

Einde

 

1

Voor het PB werd een speciaal soort niet te 'raderen' karton gebruikt met daarin drie watermerken (3 keer de Nederlandse Leeuw, waarvan 2 in spiegelbeeld).


PB-watermerk-leeuw-1-700.gif

Op het karton werd op een ingenieuze wijze de tekst 'BEVOLKINGSREGISTERS VAN NEDERLAND' gedrukt. Deze vormgeving was ontworpen door de Haagse kunstenaar W.J. Rozendaal *. Voor de druk van dit raster werd gebruik gemaakt van een speciale inktsoort. Dit was een nieuwe vinding: onder een kwartslamp werd het onzichtbaar.


raster-BEVOLKINGSREGISTERSVANNEDERLAND-200.gif

Daarnaast werd voor de andere tekstopdruk gebruik gemaakt van een inktsoort, die sterk reageert op aceton. Met die stof zouden anders de getypte of geschreven letters kunnen worden verwijderd.

-

Het PB werd in drieën opgevouwen, waardoor zes genummerde bladzijden ontstonden.

1: De tekst van het PERSOONSBEWIJS.
2: Letter met een volgnummer Gemeente en No PB; de familienaam en voornamen, geboortedatum en plaats, gehuwd met en nationaliteit, beroep, uitgereikt op datum in de gemeente door de ambtenaar.
3: Het adres (adressen) het signalement en kenmerken en een vingerafdruk van de rechter wijsvinger.
4: Een ‘leges’ zegel met gemeentestempel.
5: Een handtekening van de betrokkene, een pasfoto met een gemeentestempel.
6: Voor aantekeningen van bevoegd gezag.

H54no000749-vz-700.gif

---5

6

1

-

H54no000749-az-700.gif

2

3

4------- 

-

Op het bewijs moesten twee vingerafdrukken van de rechter wijsvinger geplaatst worden. Eén vingerafdruk kwam op deel 3 en één vingerafdruk achterop de pasfoto. Met een speciaal zeer moeilijk te verwijderen lijmsoort werd er een doorzichtig en breekbaar zegel op geplakt.

Het PB bevatte verder een letter met een nummer dat correspondeerde met de gemeente van uitgifte - hier H 54 - gevolgd door een volgnummer. Hiervan werd weer een speciaal register bijgehouden.

 

NOTEN

1 - Willem Jacob Rozendaal

 

8

Vooraf

Invoering

Techniek 1  2

Vervalsen

Einde

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker