V

d

gezin

Emanuel van der STEUR
geb Haarlem 05.03.1834

gez Zevende Dags Baptist

ber huis-, tuin-, rijtuigschilder en kunstlakker, aanspreker en bode van een verzekeringsmaatschappij
overl Haarlem 14.11.1915
tr Haarlem 21.05.1862
akte nr 88
Margaretha MEEUWIG
geb Haarlem 29.12.1840
gez Zevende Dags Baptist
vader: Gijsbertus Johannes Meeuwig (ber schoenmaker)
moeder: Grietje van Bilderbeek

ber dienstbode (1862), winkelierster
(1891) in de Rozenprieelstr later in de Barendsestr nr 5
overl Haarlem 13.01.1928

 

Gezin Van der STEUR - MEEUWIG

Het gezin woonde te Haarlem:
- aan de Korte Babijnenstraat op de hoek van de Bakenesserfracht;
- aan de Rozenprieelstraat nr 34.

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

VI

a

Egbertus van der STEUR
geb Haarlem 07.01.1864
ber schilder (1891), winkelier en grossier
aan de Anegang en de Barteljorisstr te Haarlem
overl Haarlem 17.08.1940
tr Haarlem 15.04.1891
akte nr 59
Eelkje de BOER
geb Wymbritseradeel 30.05.1868

aangiftedatum Wymbritseradeel 1 juni 1868, akte nr. 185
vader: Harmen de Boer
moeder: Trijntje Zwart

ber dienstbode (1891)
overl

gezin
vijf kinderen

VI

b

Johannes (‘Pa’) van der STEUR
geb Haarlem 10.07.1865
gez Zevende Dags Baptist, Indische Protestantse kerk
ber godsdienstleraar in Nederlandsch Indië,
stichter van 1ste militair tehuis in Magelang en helper voor onverzorgd achtergebleven kinderen van soldaten, directeur Oranje-Nassau Gesticht te Magelang, Java (NI).
Bij K.B. van 31 augustus 1898 in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
overl Magelang, Java (
NI) 16.09.1945
begr Buiten Erevelden, Java (
NI)
tr Amsterdam/Magelang 04.04/16.05.1907 met de handschoen
Anna Maria ZWAGER
Moe van der Steur
geb Amsterdam 19.05.1870
gez Zevende Dags Baptist, Indische Protestantse kerk
vader:
moeder:
ber
overl Magelang, Java (
NI) 29.04.1936
begr

Pa-van-der-Steur-80

VI

c

Margaretha (Grietje) van der STEUR
geb Haarlem 23.11.1866
ber winkelierster
overl

 

VI

d

Sara Maria (Marie, Moe Graafstal) van der STEUR
geb Haarlem 01.10.1868
ber directrice van de Vereniging tot Verzorging van Zwakzinnige kinderen te Tewanggoeng, Java
(NI)
Bij K.B. van 24 december 1948 in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

overl Haarlem 14.02.1962
tr Haarlem 03.06.1903
akte nr 213
Dominicus (Do) GRAAFSTAL
geb Leeuwarden 1870
vader: Petrus Franciscus Graafstal
moeder: Aafke Verkennis

ber militair,
overl

Het gezin woonde te Magelang, Java (NI).
Vier kinderen

VI

e

Ida Elisabeth (Betsy) van der STEUR
geb Haarlem 10.06.1870
ber naaister en winkelierster in manufacturen
overl

 

VI

f

Maretje (Matje) van der STEUR
geb Haarlem 26.01.1872
ber naaister en winkelierster in manufacturen
overl

 

VI

g

Willem van der STEUR
geb Haarlem 11.10.1873
ber beddenmaker (1897), behanger en stoffeerder (-1903), opzichter van de technische afdeling van het
Oranje-Nassau” gesticht te Magelang (1903-1910)
overl Haarlem 28.03.1944
tr Haarlem 17.02.1897
akte nr 47
Wilhelmina Petronella Elisabeth Maria CARPREAU
geb ’s Gravenhage 1872
vader: Willem Alexander Carpreau
moeder: Arendina barbara Regenboog

ber
overl

gezin
twee zonen,
Willem en Emile

VI

h

Gijsbertus Johannes (Gijs) van der STEUR
geb Haarlem 09.02.1876
ber werknemer bij de Zuid Afrikaanse Spoorweg Maatschappij, werknemer bij de Pakketvaartmij, helper van
‘pa Steur’ te Magelang
overl Tegal, Java
(NI) 22.08.1910
tr Soekaboemi, Java (
NI) 1904
Johanna ZIJLSTRA
geb
vader:
moeder:

ber
overl

gezin
één dochter, Bertha

VI

i

Johanna Hendrica (Anna) van der STEUR
geb Haarlem 08.12.1876
ber naaister, zendelingswerkster in Nederlandsch Indië
overl
tr Haarlem 21.02.1901
akte nr 56
Pieter Gerrit MOL
geb Haarlem 1879
vader: Gerrit Mol
moeder: Jacoba van Duijn

ber
overl

 

VI

j

Emma van der STEUR
geb Haarlem 16.05.1882
ber naaister en winkelierster in manufacturen
overl Haarlem 16.03.1958

 

 

NI = Nederlandsch Indië

- Genealogie van Johannes van der Steur
- “Johannes van der Steur een Haarlemse diamant in de Gordel van smaragd”, Poldi Carlos, 1998, ISBN 90-800869-4-0.

bronnen:

- Haarlem digitale stamboom
- Genlias


Voor reacties