Genealogieën

Genealogie van Johannes van der STEUR

 

 


Genealogie
van
Pa-van-der-Steur-80
Johannes
van der Steur

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Meer

Verwijzingen

Voor reacties

 

 

Inhoud

 

Algemeen

 


- waar komen de naam
Van der Steur vandaan?
-
voornamen alfabetisch
- Families of gezinnen
- Literatuur

krt-nl-prov-nh
provincie Noord-Holland

vlg-Noord-Holland
Vlag van de provincie
Noord-Holland

 

Uit:
10 Alexander Cohen (1864-1961): leven in het koloniale leger

 

Maar hoe men het ook bekijkt, het blijft een feit dat ‘voor de man onder de wapenen seks en drank de twee belangrijkste zaken waren’. In het Nederlandse koloniale leger werd dit feit openlijk erkend en werd ernaar gehandeld; echter, het lot van de inheemse vrouwen en hun Indo-Europese kinderen was beklagenswaardig. Haar man kon haar om elke willekeurige reden in de steek laten en als hij na zijn diensttijd naar Europa terugkeerde, nam hij zelden zijn moentji en haar liplapkinderen mee; zij zouden slechts een probleem vormen in de moreel ‘superieure’ maatschappij van het negentiende-eeuwse Nederland. Zulke onwettige kinderen stonden in Indië bekend onder de fijngevoelige uitdrukking kepaten obor, of ‘gedoofde toorts’. Zulk een kind immers, viel buiten de lichtkring der brandende toorts van de wettige en vaderlijke erkenning van de verwekker. Zij werden vaak door beide ouders in de steek gelaten en hun toekomst zag er somber uit. In het laatste decennium van de negentiende eeuw kwam er echter een Nederlander uit Haarlem naar Indië met de hoop hun ellende te kunnen verlichten. In 1893 opende Johannes van der Steur (1865-1945) een tehuis voor zulke kinderen in Magelang, een garnizoensstad en militair depot op Midden-Java. De Nederlandse regering steunde zijn bewonderenswaardige werk met sporadische, kleine subsidies, maar toch bestond het ‘Oranje-Nassau-Instituut’ nog na de Tweede Wereldoorlog.”

 

- http://www.dbnl.org/tekst/beek007para01_01/beek007para01_01_0011.htm

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.