WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Algemeen
Inhoud
Familienamen

Voor reacties

 

 

Heraldisch geregistreerde wapens

 

De in de Nederlanden van een schriftelijke verklaring (certificaat, diploma, wapenbrief) voorziene en bij een rechtsgeldige instantie op volgorde van nummer geregistreerde heraldische wapens.

 

Doel

 

“Een representatie kunnen geven van alle geregistreerde heraldische wapens in de Nederlanden”.

 

Algemeen

 

- Welk heraldisch wapen is geregistreerd en bij welke instantie(s)?
- Welke geregistreerde heraldische wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam?
- Welke overeenkomsten hebben nieuwe heraldisch wapens met al bestaande?
- Welke beschrijving (blazoenering) gebruiken de instanties voor het geregistreerde heraldische wapen?
- Welke betekenis, verklaring of motivatie geven de instanties aan de gebruikte figuren van het geregistreerde heraldische wapen?

 

Hier een poging alle de in de Nederlanden geregistreerde heraldische wapens bij de hieronder genoemde instanties vanuit ้้n register te kunnen raadplegen en vergelijken.

 

Het betreft vooralsnog de (familie)wapens geregistreerd bij:

- Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
- De Afd Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
- Het Heraldisch College van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (HCVVF)
- De Hollandse Vereniging voor Genealogie (HVG)
- De Vlaamse Heraldische Raad (VHR)

 

De te raadplegen en te vergelijken wapens zijn genummerd met het volgnummer van de instantie waar het heraldische wapen is geregistreerd. 

 

Dit register is openbaar en te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen heraldisch wapen.

 

De Afd Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (AH-NGV) heeft naast de geregistreerde heraldische wapens ook een geregistreerd bisschopswapen.

 

 

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

CBG –HCVVF – HVG – NGV – VHR

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker