WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

Van der Es

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 Van der Es
 Haren, Groningen (NL)Beschrijving

Schild: Gedeeld van goud en zwart, waar overheen een rennend paard van het een in het ander en een gedeeld schildhoofd: I in zwart een gouden klok; II in goud een groene dwarsbalk.

Helmteken: Een uitkomende dubbelkoppige zwarte adelaar, goud gesnaveld,
rood
getongd.

Dekkleden: zwart, goud gevoerd.

 

 

Aannemer:

Vincent Hugo van der Es, geb. Zutphen 28 oktober 1962, wonende aldaar, zoon van Hendrik van der Es en Helena Gertruda van Steenbergen, voor alle naamdragende nakomelingen van Klaas Hindriks van der Es, ged. Haren 14 november 1751, overl. Haren 6 juli 1831, voorvader van de aannemer. Aannemer stamt af van Hindrik Harms, van Schoonebeek, landbouwer te Haren, lidmaat aldaar juni 1747, begr. Haren 15 juni 1778 als "Hendrik Harms van agter de Essen". Hij ondertr. Groningen 18 mei 1743 met Annegjen Claassen.

 

Ontwerper:

In 2006 ontworpen door de aannemer.

 

Betekenis:


wapenschild
gekleurd

Het paard staat voor het dier dat in eerste generaties gebruikt is op de boerderij van de familie, zoals uit mondelinge overlevering bekend is, en in andere familietakken gebruikt werd in beroepen als voerman en als korporaal der cavalerie alsmede in privé door meerdere afstammelingen van de ouders van de aannemer. Heden ten dage bestaat er in de familie nog een stal gespecialiceerd in het fokken van Haflingers.

De klok verwijst naar de klok van Haren (Gr). Klaas Hindriks (van der Es) en Hillegien Roelfs (Gortemaker) kopen o.a. in 1792 aan akker bouwland, groot 5 schat, gelegen op het Nieland “onder de klokslag van Haren”.

De groene dwarsbalk komt uit het wapen van de stad Groningen.

Het helmteken is de Groningse dubbele adelaar in welke stad grote delen van de familie zich later hebben gevestigd.

 

Bronnen:

- “Van der Es is mijn naam”, Jan ten Pas, Eelde 2000.

 

Registratie:

Op verzoek van Vincent Hugo van der Es.

CBG 993 (21 augustus 2006) Wapenbrief
NGV 2003.108 (13 september 2006) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Van der Es is mijn naam”,  Jan ten Pas, Eelde 2000.
-
Gens Nostra jrg. 61 Nr 12, december 2006, blz. 736

internet:

- http://www.familiearchief.nl/
- NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

- vanderes@xs4all.nl

 

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.